tumblr hit tracking tool

Samhälle

Unik forskarutbildning på Högskolan i Halmstad

Av Lars Kristén 2014-02-25
Carin Staland Nyman, studierektor och Urban Johnson, forskningsledare CVHI
Forskningsmiljön CVHI på Högskolan i Halmstad startade i januari en ny forskarutbildning. Den är inom området Hälsa och livsstil. Utbildningen är unik genom sin kombination av inriktningar och nu står man i begrepp att knyta till sig fler doktorander.

CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) bildades 2009 som ett led i Högskolans satsning på att stärka forskarresurserna, den vetenskapliga kompetensen och den vetenskapliga miljön inom styrkeområdet Hälsa och livsstil. Att få rätten till att utfärda examen på forskarnivå har varit ett mål sedan start.

– Ja, vi sökte första gången 2010, då för området Hälsovetenskap. Att söka tillstånd är en ganska komplicerad process som är hårt reglerad av UKÄ (Universitetskanslerämbetet). Vi fick bra kritik men man ansåg att ämnet inte definierades tillräckligt starkt så det har vi jobbat med sedan dess. I oktober 2012 ansökte vi på nytt, nu med den unika profilen Hälsa och livsstil, berättar Urban Johnson, forskningsledare på CVHI.

Godkändes i april

Hälsa och livsstil är en forskarutbildning som är unik för högskolan i Halmstad genom att det övergripande forskarutbildningsämnet Hälsa och livsstil ges med inriktningarna; handikappvetenskap, omvårdnad och psykologi med inriktning idrott.

Detta ger stora möjligheter till en tvär- och mångvetenskaplig ansats på aktuella forskningsfrågor. Den nya profilen presenterades på hearing i Stockholm i närvaro av tre experter inom de tre inriktningarna vilket resulterade i att ansökan föll väl ut och utfall om godkännande kom den 23 april förra året.

– Ja, det visade sig att vi hade en mycket bra strategi och sedan vi fick det positiva beskedet har vi successivt arbetat med att bygga upp den nödvändiga och tidskrävande infrastruktur kring utbildningen som krävs. Vi vet vad vi vill med utbildningen och vet att den unika kombinationen av inriktningar är mycket intressant för doktorander. Vi har haft stor nytta av att vi sedan tidigare har två forskarutbildningar här på högskolan, Innovationsvetenskap och Informationsteknologi, av vilka vi har lärt oss mycket.

Stort ansvar för studierektor

En viktig del av processen är att utse studierektor, en uppgift som axlas av Carin Staland Nyman. Carin har bland annat fått ett stort ansvar i att tillsammans med chefen för sektionen Hälsa och Samhälle, CVHI´s ledningsgrupp och forskningsledare Urban Johnson, bygga upp en uppdragsbeskrivning för studierektor.

– Bland annat detta har vi jobbat med under hösten, i övrigt är det är mycket arbete och dokumentation kring att bygga struktur och innehåll i en forskarutbildning, och i forskarutbildningsutskottet sitter Carin tillsammans med studierektorerna för de andra två forskarutbildningarna och planerar för att på bästa sätt följa doktoranderna i deras studier.

Bland annat är det viktigt att det finns en viss mängd seniorforskare kring doktoranderna, då dessa fungerar som handledare, förklarar Johnson.

En del av de doktorander som finns inskrivna vid andra lärosäten och som är i början av sina studier har nu börjat ansöka om övergång till högskolan i Halmstad vilket vi är mycket glada för

Nya doktorander sökes

Sedan 1 januari 2014 har alltså den nya forskarutbildningen Hälsa och livsstil varit igång på Högskolan i Halmstad och man har också tagit sig an de första två egna doktoranderna. Nu står man i begrepp att utannonsera fyra nya doktorandtjänster och man bedömer att forskarutbildningen under året kommer att få ett 15- tal doktorander.

– I vår forskningsmiljö finns sedan tidigare ett antal doktorander inom de tre aktuella inriktningarna men eftersom vi tidigare inte haft forskarutbildningar inom dessa här i Halmstad har doktoranderna varit inskrivna på andra lärosäten för sina forskarutbildningsstudier men varit anställda som doktorander här.

En del av de doktorander som finns inskrivna vid andra lärosäten och som är i början av sina studier har nu börjat ansöka om övergång till högskolan i Halmstad vilket vi är mycket glada för. Givetvis vill vi också ha doktorander som både börjar och slutför sin forskarutbildning på Hälsa och livsstil i Halmstad.

– Nu i mars går vi ut och söker fyra nya doktorander som vi hoppas ska vara på plats hos oss i augusti, avslutar Urban Johnson, som också ser stora fördelar med att Högskolan i Halmstad i årsskiftet 2011/2012 utnämndes av KK-stiftelsen till certifierad KK-miljö, med benämningen ”Forskning för Innovation”.