tumblr hit tracking tool

Samhälle

Satsa på forskningen – för välfärden

Av Anna Nilsson Vindefjärd 2013-11-26
Mer resurser krävs för den medicinska forskningen
Sverige har en hög andel forskning och utveckling i relation till BNP. Vi placerar oss på tredje plats av 33 undersökta länder i en ny rapport från EU-kommissionen. Men rapporten visar också att Sverige har en negativ tillväxt för FoU, i relation till BNP. I en tillväxtjämförelse av de 33 länderna hamnar Sverige trea från slutet, bara Kroatien och Luxemburg har en sämre utveckling.

Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i FoU ska uppgå till 4 procent av BNP år 2020. Mellan 2001 och 2011 minskade denna andel från 4,13 till 3,37 procent, en minskning med nästan en femtedel.

Oroande utveckling

Det är en mycket oroande utveckling som beror på att en så stor del av FoU i Sverige utförs av företag och att en ökande del av deras FoU-investeringar sker i andra länder. Företagens bidrag till de svenska FoU-investeringarna sjönk från 3,20 procent av BNP 2001 till 2,34 procent under 2011.

Det är tydligt att det kommer bli en oerhört stor utmaning för Sverige att uppnå målet om 4 procent FoU-intensitet. Det är allvarligt eftersom, för att citera Jan Björklund, ”dagens forskning är morgondagens välfärd.”

Faktum är att en rad länder satsar mer på civil forskning än vad Sverige gör, mätt i statliga anslag i procent av BNP. Enligt Eurostats rankning för 2011 låg Sverige på 11e plats av 35 länder. Att regeringen kunde öka FoU-anslagen i föregående års proposition var bra.

Men tittar vi på statliga anslag till civil FoU som andel av BNP så kommer vi ändå bara ligga runt 0,8 % av BNP fram till 2016.

Tydliga signaler krävs

Det är nu mycket viktigt med tydliga politiska signaler om att Sverige verkligen kommer satsa långsiktigt på forskning och att det ska finnas goda förutsättningar för forskningssamarbete för företag som väljer att driva sin verksamhet i Sverige.

”Jag har väldigt svårt att se att det finns något annat vi kan göra i ett land, som på lång sikt skapar så mycket välfärd och nytta i ett sam­hälle, som att öka andelen forskning och utveckling av BNP. Så gärna upp mot 4 procent, eller varför inte ännu högre?” föreslog Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca & Ericsson, på årets Forska!Sverige-dag.

Ett exempel på kopplingen forskning och välfärd är hälsa. Sverige har, precis som de flesta andra länder, en utmaning i form av åldrande befolkning och ökande vårdkostnader. Medicinsk forskning och utveckling ses överlag som nyckeln till att bemöta den utmaningen.

Sverige halkar efter

Dessvärre har Sverige halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier, life science-företag och tillgång till nya diagnostik- och behandlingsmetoder inom vården. Stiftelsen Forska!Sverige skapades som en oberoende samhällsorganisation av personer från olika delar av samhället som delar en oro över den utvecklingen.

De offentliga investeringarna i medicinsk forskning utgör idag knappt 0,2 procent av BNP, medan vårdkostnaderna utgör 9,5 procent. Det betyder att för varje skattekrona som läggs på vård, läggs två öre på att kunna ge bättre prevention och behandlingar i framtiden.

Det räcker inte. En SIFO-mätning visar att 76 procent av befolkningen tycker att det är för lite. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning och dess tillämpning bör på sikt fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona, det vill säga från sex till 12 miljarder kronor.

Inte bara en fråga om bidrag

Endast pengar kommer dock inte lösa utmaningarna. Det krävs ett antal strukturella åtgärder för att medicinsk forskning så snabbt som möjligt ska komma samhället till godo eftersom det handlar om ett samspel mellan akademi, företag och vård.

Det behövs en svensk strategi för life science, det vill säga en handlingsplan med konkreta och tydliga åtgärder, tidsplaner, ekonomiska resurser, ansvarsfördelning och mätbara mål.

Som en input till en strategi har Forska!Sverige tagit fram 20 förslag för att stärka medicinsk forskning och förbättra förutsättningarna att skapa patientnytta av medicinska framsteg.

En sammanhållen, långsiktig satsning på medicinsk forskning och dess tillämpning är viktig för ett effektivt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.

Medicinsk forskning i fokus

Den är viktig eftersom investeringar i medicinsk forskning är samhällsekonomiskt lönsamma, både genom ökad BNP och minskade kostnader för ohälsa. Den är viktig eftersom hög nivå på forskning är avgörande för att forskningsintensiva företag ska vara verksamma i Sverige. Och den är viktig eftersom patienter i Sverige måste kunna få ta del av de nya innovationerna i högre grad – något som för många personer kan handla om liv eller död.