tumblr hit tracking tool

Forskning om ytor och känslor

Av Bengt-Göran Rosén 2014-02-25
Martin Bergman forskningsområde innebär att koppla känslor till en ytas design
Martin Bergman på MTEK, Högskolan i Halmstad, gillar att ta på saker. Han söker samband mellan känslor och ytors egenskaper. I sin forskning hjälper han, tillsammans med professor Bengt-Göran Rosén på HH och Professor Lars Eriksson på JTH, bland annat Getinge Infection Control att vidareutveckla autoklaver med fokus på material och ytor som utmanar det traditionella rostfria stålet.

– Getinge arbetar med att ta fram ytor och material som är hygieniska med fokus på rostfritt idag, det är deras signum.

Och som många redan känner till ser vi mycket rostfritt stål i just sjukhusmiljön. Det är just rostfritt stål som vi försöker utmana lite för att uppnå en annan grad av stimuli hos användarna i sjukvårdskontexten.

Viktigt inom medicinsk teknik

Getinge är känt för att vara ett bolag som tillverkar högkvalitativ medicinsk utrustning. Bolaget använder framgångsrikt rostfritt stål i sina konstruktioner idag, vilket är deras specialitet.

Men att rostfritt stål dominerar i många produkter idag i sjukhusmiljön har bland annat att göra med tradition enligt Martin Bergman.

Det gör att de bolag som levererar medicinsk utrustning idag till sjukvården ofta styrs av branschens konservativa inställning till rostfritt stål. Dock finns det en risk att de tillverkande företagen överarbetar sina produkter där rostfritt stål förekommer vilket kan öka tillverkningskostnaden.

Det vi tillsammans med Getinge har gjort är att undersöka andra material som kan utmana stål både på ytegenskaperna och de upplevelsebaserade egenskaperna

– Det vi tillsammans med Getinge har gjort är att undersöka andra material som kan utmana stål både på ytegenskaperna och de upplevelsebaserade egenskaperna.

Syftet är dock inte att ersätta rostfritt stål utan att skapa komplement som kan bidra till alternativa lösningar i designen av främst utsidan till kommande produkter.

Dialog med Getinge

För att ta reda på vad som egentligen är viktigt när det gäller materialet i autoklaverna tog Martin Bergman en fokusgrupp med sjukvårdspersonal till hjälp som dagligen arbetar med Getinges produkter.

Tillsammans specificerade de en visionär bild av en ny produkt med fokus på de material- och ytegenskaper som var viktigast för upplevelsen av en ny autoklav.

Beväpnad med de viktigaste upplevelsebaserade kraven så har nu Martin Bergman tagit fram tre alternativa material till stål som kan användas som komplement i autoklaverna.

Materialen har, utöver det emotionella filtret, dessutom gått igenom en checkpoint där den tekniska specifikationen är i fokus. I och med denna process är materialen verifierade, och alla tre utmanande material uppfyller de krav som referensen rostfritt stål har. Exakt vilka dessa material är förblir emellertid en hemlighet.

– Materialen tar sig inte bara igenom testerna, det är faktiskt tre material som är signifikant bättre i ytdesignen och kan komma att reducera tillverkningskostnaden på vissa delar i produkten.

Om man lyckas med att implementera alternativa material i exempelvis Getinges autoklav för att optimera designen så öppnar det upp för att göra likadant även på andra områden inom vården. Det kan ge patienter en mindre kall och steril upplevelse av sjukvårds-besöken.

– Det är detta som jag brinner mest för just nu. Om det fungerar inne på sterilcentralerna runt om i landet är det inget snack om saken. Ur det perspektivet har vi börjat på det mest betydelsefulla stället känns det som.

Martin Bergman tog 2009 en examen som högskoleingenjör på Högskolan i Skövde. Idag har han en mastersexamen i produktutveckling med inriktning industridesign och forskarstuderar nu under professor Bengt-Göran Rosén på sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad.

Det forskningsområde som Martin Bergman valt är alltså inriktat på att koppla känslor till en ytas design. Med andra ord har han modifierat den världsberömda metodiken Kansei Engineering till att omfatta även ytor. Det har gjort att han hamnat i forskningsfronten inom området.

– Det känns som om jag är ganska ensam om att utvärdera och bedöma värdet av stimulansen av våra sinnen kopplat till material- och ytdesign.

Martin Bergman medger att hans intresse för ytor gör att han ibland kan tyckas bete sig lite underligt.

– En sak som har blivit en arbetsskada är att så fort jag ser en yta som jag gillar då vill jag gå fram och ta på den. Det är för att se om det jag upplever med synen blir samma taktilt. Min flickvän säger att jag går omkring och tar och luktar på allting, säger Martin Bergman.