tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Ylva Johansson: "Svensk arbetsmarknad är urstark"

Av Mats Holmström 2017-08-10
Svensk arbetsmarknad är urstark meddelar Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister, via Twitter.
Sen regeringen tillträdde har sysselsättningen ökat med 226000. Det låter Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister, meddela via sin Twittersida

- Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är urstark. Sen regeringen tillträdde har sysselsättningen ökat med 226000 säger Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister i ett inlägg på Twitter.

Om trenden håller i sig är ännu svårt att förutspå, klart är i alla fall att det är anledning till optimism för nyexaminerade studenter 2017.

Johansson får stöd av Statistiska Centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning som slår fast att de fasta anställningarna ökat med 99 000 under december 2017 jämfört med samma månad 2015.

Minskande ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten, eller arbetslösheten för personer i åldersspannet 15-24 år, minskar, men i långsammare takt än tidigare. Totalt uppgick ungdomsarbetslösheten till 18,3 procent med 115 000 arbetslösa ungdomar rapporterar Arbetsvärlden.

Om trenden håller i sig är ännu svårt att förutspå, klart är i alla fall att det är anledning till optimism för nyexaminerade studenter 2017.