tumblr hit tracking tool

Samhälle

Wigforssgruppen satsar framåt

Av Lars Kristén 2014-04-23
Magnus Tideman, forskningsledare Wigforssgruppen, CVHI
Forskningen om marginaliserade grupper, som personer med funktionsnedsättning, har länge varit nedprioriterad i Sverige. Och det samtidigt som kommuner lägger över delar eller all stödverksamhet på privata bolag – utan att veta något om konsekvenserna. Nu lyfter Wigforssgruppen forskningsområdet med nya doktorander.

– Vi har exempel på kommuner där man politiskt har bestämt att man inte ska ha någon som helst stöd och service till funktionshindrade kvar i offentlig regi utan allting läggs ut på privata entreprenörer, säger professor Magnus Tideman, som är forskningsledare för Wigforssgruppen som är en del av Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott, CVHI, på Högskolan i Halmstad.

Uppföljning viktig

– Man kan ha olika åsikter om privata utförare men oavsett ståndpunkt borde det vara rimligt att följa upp och studera vad denna marknadisering får för effekter. Men det gör man inte. Det finns ingen forskning kopplad till reformer som denna, vilket väckt mycket diskussioner och synpunkter bland brukare, anhöriga och andra.

Många tror att Sverige är bland de bästa länderna i världen när det gäller verksamheter för personer med funktionshinder. Men den bilden är gammal och till stora delar inaktuell, menar Magnus Tideman.

– Vi lever med en självbild i Sverige att när det gäller funktionshindersfrågor så är vi oerhört framstående och duktiga. Det var en sanning fram till 80-talet. Då låg vi i både i praktiken och i forskningen i fronten i världen, men sedan har det stannat upp. Vi fick en ny lagstiftning på handikappområdet för 20 år sedan men sedan dess har inte mycket hänt forskningsmässigt, säger han.

Startades i början av 90-talet

Wigforssgruppen grundades i början av 90-talet och benämndes efter Halmstadsonen Ernst Wigforss som var en av det Svenska välfärdssamhällets ideologer och uppbyggare. Magnus Tideman och andra yrkesverksamma socialarbetare tyckte att det saknades forskning kring sådant som man mötte i praktiken.

– Och det synsättet kan man säga fortfarande kännetecknar vår forskning. Det finns en väldigt nära koppling till det praktiska välfärds- och utbildningsarbetet, säger Magnus Tideman.

En av våra specialiteter handlar om forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Där vi har flera projekt, bland annat om deras möjligheter till delaktighet och inflytande

20-talet forskare

De idag 20-talet forskarna som ingår i Wigforssgruppen studerar bland annat hur förändringar i samhället genom olika reformer påverkar människor som i större utsträckning än andra är beroende av samhällets insatser.

– I forskarteamet finns det forskare från socialt arbete, sociologi, socialpsykologi, handikappvetenskap, specialpedagogik, kulturgeografi, arbetsvetenskap, statsvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap och språkvetenskap.

– En av våra specialiteter handlar om forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Där vi har flera projekt, bland annat om deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

Som Forskarbladet berättat om tidigare så har Högskolan i Halmstad numera egen forskarutbildning inom området Hälsa & livsstil. För Wigforssgruppen innebär det flera nya doktorandtjänster.

– Det är jättespännande att få egen forskarutbildning. Inte minst att få anta nya doktorander och se avhandlingsprojekt växa fram, säger Magnus Tideman.

– Vi sitter nu och intervjuar blivande doktorander. I augusti så kommer forskarutbildningen att dra igång på allvar med ett 15-tal doktorander.

Magnus Tideman är glad åt det mycket stora intresset att börja forska inom området. Till de nyligen fyra utlysta doktorandtjänsterna sökte ett 50-tal välmeriterade personer.

– Vi har märkt det att det har funnits förväntningar att det här skulle komma igång. Men lite överraskade blev vi över är att det är så många som är så väl kvalificerade. Så det är en väldigt trevlig uppgift att välja bland alla dessa, säger han.