tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

”Vi vet vad industrin behöver”

Av Carina Schultz 2013-09-25
Verkstads- och fordonsinsindustrin tar tacksamt emot nya effektiva arbetssätt. Därför samarbetar många av industribolagen gärna med forskningscentrat Wingquist Laboratory på Chalmers, som datoriserar utvecklingsprocessen och tar fram lösningar utefter aktuellt industriellt behov. Mycket av det som forskas fram når produktionen redan efter ett par år.

Istället för att fokusera på uppdragsforskning så följer vi utvecklingen inom industrin och de aktuella behov som finns. Vår utmaning är att driva projekt som innebär både att täcka ett industriellt behov och en vetenskaplig utmaning. Detta sker i mycket tätt samarbete med ett 20-tal tunga bolag inom industrin, berättar Rikard Söderberg (foto), föreståndare på Wingquist Laboratory.

Från forskning till produktion

När en ny produkt ska implementeras hos ett industribolag tar Wingquist Laboratory fram en så kallad demonstrator, det vill säga en mjukvara som simulerar den nya maskinen eller modulens funktionalitet, en slags prototyp. När denna sedan ska implementeras så anlitas ett konsultbolag, institut eller mjukvaruföretag för den processen. Dessa steg gör processen mycket effektiv.

– Det stämmer. Det faktum att vi arbetar så nära bolagen, att de hela tiden vet var vi ligger forskningsmässigt och att vi hela tiden ligger i framkant vad gäller utveckling och gällande behov, gör naturligtvis stor skillnad. Och för oss är det väldigt viktigt att få ut vår forskning i form av färdiga produkter, det är också det som driver mig personligen. Det innebär i sin tur att vi får feedback och får möjlighet att fortsätta vårt forskningsarbete i nya projekt, konstaterar Rikard Söderberg.

Wingquist Laboratory startade upp 2001 och på grund av att man nådde framgång redan de första åren
så lyckades man i hård konkurrens få ett så kallat Vinnova VINN Excellence Centre. Centrat arbetar i sin tur tätt samman med ett tiotal bolag. Detta innebär att forskargruppen nu totalt har ett 20-tal samarbetspartners inom industrin.

Lösningar för flera företag

– Genom VINN Excellence Centre fick vi bland annat möjlighet till en mer långsiktig forskning på sådant som är av generellt intresse. En grundregel för oss är att våra projekt ska vara av intresse för mer än ett företag. Vi har för närvarade tre olika teman som vi arbetar efter, bland annat för att uppnå detta.

De teman som genomsyrar forskningen är ”Platform-based Development” som innebär att bygga produkt- och produktionsplattformar där både komponenter och kunskap kan återanvändas, ”Smart Assembly” där man arbetar med utveckling av stödsystem för automatiserad montering, samt ”Perceived Quality” där frågan ställs hur vi upplever själva produkten när vi ser den.

Används av industrin

Centrat har alltså varit framgångsrikt och det finns flera bra exempel på programvaror som kommersialiserats och nu används av industrin.

– Absolut. Två sådana programvaror som är värda att nämna som exempel är ”RD&T” för statistisk toleransanalys och ”IPS”, en lösning för automatisk banplanering. Ett ännu bättre exempel på en lyckad implementering är när man kombinerade dessa två för att ta fram en modul för att effektivt skapa program för koordinat-mätmaskiner (CMM). Det genererar kollisionsfria, tidsoptimerade mätprogram. Programmeringstiden reduceras med upp till 90 procent och själva programmet går 25 procent snabbare, konstaterar Rikard Söderberg.