tumblr hit tracking tool

Kunskap

Vattenånga sprutar ur Saturnus måne

Av Martin Hagwall 2015-12-21
Saturnus måne Enceladus har stora sprickor i sitt isskal. Mätningarna visar att vattenånga konstant sprutar ut från det hav som döljer sig under isytan.

Resultaten i avhandlingen baseras på data från Cassinisatelliten, som är i omloppsbana runt Saturnus sedan 2004. I huvudsak har forskarna använt sig av data från IRF:s Langmuirprob ombord på satelliten. Langmuirproben, en sorts väderstation i rymden, gör in situ mätningar av de laddade partiklar (rymdplasmat) som befinner sig runt Saturnus. Med hjälp av proben kan man mäta plasmats densitet, hastighet och temperatur.

Viktiga upptäckter

En av Cassinis viktigaste upptäckter är att Saturnus måne Enceladus konstant sprutar ut vattenånga genom stora sprickor i sitt isskal från det hav som döljer sig under isytan. Dessa vattenplymer är den största källan till det material av vattenmolekyler och isstoft som finns i den inre delen av Saturnus magnetosfär. När vattenmolekyler joniseras av elektronkollisioner eller av solens strålning så skapas plasma.

Mika Holmberg och hennes kollegor har använt åtta års Cassinimätningar för att undersöka plasmadiskens utbredning och dynamik. En viktig upptäckt är att plasmadensiteterna varierar mycket mer än vad som var förväntat. Detta beror på att plasmadisken är väldigt dynamisk. Studien visar att jondensiteterna i Saturnus inre plasmadisk har en stark dag/natt-asymmetri, med högre densiteter på nattsidan. Även jonhastigheter är högre på nattsidan, vilket ger upphov till att partiklarna som kretsar runt Saturnus får banor som är skiftade i riktning mot solen.

Avhandlingens undersöker också de kemiska reaktioner som pågår i plasmadisken. Undersökningen visar att förlusten på grund av transport dominerar över förlusten på grund av rekombination i hela plasmadisken.