tumblr hit tracking tool

Samhälle

"Se kritiskt på vad utbildningen utlovar"

Av Mats Holmström 2013-10-07
Mats Alvesson, professor Lunds Universitet
Kunskapssamhälle låter tjusigt och bra och tanken på att outsourca allt som inte kräver tänkande och kreativitet är säkert tilltalande. Men modernt arbetsliv inrymmer mycket som knappast är i linje med kunskapssamhälles-modellen. Mycket administration, service, hantverk, transport, omsorg är inte kunskapsarbete utan kräver praktiska färdigheter.

Du har skrivit mycket om arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet. Hur ser du på den vanliga föreställningen om att högre utbildning alltid skulle vara av godo?

Högre utbildning är ofta positivt, men det finns en naiv och okritisk syn på hur bra det är att trycka in så många som möjligt i högre utbildning. Om folk inte är så duktiga eller intresserade sjunker kvaliteten och det blir inga fördelar för många individer som studerar länge och samhällsnyttan blir begränsad - mer än att man kan hålla arbetslösheten nere. Högre utbildning blir ofta dessvärre en arbetsmarknadspolitisk resurs. 

Den senaste tiden har kritik rests mot idén om att vi skulle vara ett kunskapssamhälle. Hur ser det egentligen ut, är Sverige beroende av en stark producerande industri och mindre kvalificerad arbetskraft eller gynnas den svenska ekonomin av att alla universitetsutbildas?

Kunskapssamhälle låter tjusigt och bra och tanken på att outsourca allt som inte kräver tänkande och kreativitet är säkert tilltalande. Men modernt arbetsliv inrymmer mycket som knappast är i linje med kunskapssamhälles-modellen. Mycket administration, service, hantverk, transport, omsorg är inte kunskapsarbete utan kräver praktiska färdigheter.

Kan du introducera våra läsare till begreppet Grandiositet och delge dina tankar om inplikationen av en utbredning av detta fenomen på arbetsmarknaden?

Grandiositet refererar till en benägenhet att ge diverse fenomen en tjusig och förförisk laddning som inte har någon täckning i praktik, förmåga eller prestation. Man glassar och söker öka status och självkänsla, men substans saknas. Betygs- och titelinflation är bra exempel. Man uppgraderar och märkvärdiggör aktiviteter och verksamheter: att ge råd blir coaching, att göra en plan en strategi, att gå en kurs kallas för kompetentsutveckling, cykelhandlare ses som entreprenörer, chefer blir ledare mm. Det är en sjuka som inrymmer bondfångeri och genomsyrar vårt samhälle.

Hur ställer du dig till mer praktikorienterade och komprimerade utbildningsalternativ, skräddarsydda efter näringslivets behov likt många Yrkeshögskoleutbildningar?

Det är bra med variation inom utbildningssektorerna. Ofta är yrkesinriktade utbildningar utan akademisk påbyggnad mest lämpligt. Men vi behöver också bredare bildning och ett mera långsiktigt perspektiv än vad som ibland ingår om man alltför snävt fokuserar bara näringslivets önskemål.

I din bok Tomhetens triumf skriver du om så kallad Utbildningsfundamentalism. Kan du ge en kort summering av detta begrepp och en reflektion kring hur man övervinner problemen förknippade med detta?

Man ger utbildning en entydig positiv innebörd, ser denna som helt central för att åstadkomma allsköns goda effekter och förespråkar ensidigt expansion. Man bortser från problem typ att krav på utbildning ofta handlar om att inträdesbiljetten till arbetsmarknaden blir mera kostsam. Man måste studera i många år för att få ett hyfsat arbete. Detta handlar om att konkurrensen om de attraktivare jobben ökar och man måste ha mycket utbildning för att kunna komma före andra i kön. Då de med mest utbildning klarar sig lite bättre än andra begår man felgreppet att tro att alla klarar sig bättre om alla får längre utbildning.  Lösningen är att man tänker igenom det här, tydligare ger besked i skolan om förmåga samt ställer högre krav i utbildningen så att de med klart intresse, motivation och fallenhet antas och får examen. Nu gäller ofta väldigt låga krav.

Hur ser du på balanden mellan utbildning i syfte att uppnå bättre karriärmöjligheter i förhållande till utbildning i självförverkligande syfte?

Viktigt med balans förstås. I första hand bör en högre utbildning ge goda möjligheter till ett arbete. Men en idé kan ju vara att studera något år eller på halvtid ett par ämnen som man är genuint intresserad av ifall ett "nyttigt" studium inte ger utrymme för av önskan om självförverkligande och bildning. 

Vad skulle ditt tips till en nybliven student vara som befinner sig i valet inför ett utbildningsalternativ?

Fundera igenom intressen och förmåga. Sök finna balans mellan framtida arbetsmöjligheter och vad du tycker är intressant. Utgå från att arbetslivet för de flesta inte kommer att erbjuda så många drömjobb och se kritiskt på vad olika utbildningsinstitutioner utlovar. Många ger en orealistisk bild av karriärmöjligheter.