tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Uppsala och kärntekniken

Av Mats Holmström 2013-06-26
Uppsala universitet har tre olika civilingenjörsutbildningar. Energisystem, systemteknik och teknisk fysik – där kärnkraft ingår som en del av utbildningen.

Vid Uppsala universitet bedrivs även forskning inom det kärntekniska området med inriktning på ökat utnyttjande av naturliga resurser, kärnämneskontroll, slutförvaring, framtida reaktorteknologier samt fusionsforskning. Verksamheten är del av ett nationellt projekt och samarbete mellan Uppsala, KTH och Chalmers. Man har ett nära samarbete med branschen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Framtida teknik med stor potential

Ett spännande område som det forskas kring vid Uppsala universitet är reaktorer av så kallad Generation 4-typ. Dagens teknik kräver anrikning av uran. Det finns ett flertal risker förknippade med detta. Till det tillkommer problem med avfallets slutförvaring och ”skräp” i form av utarmat uran.

– De framtida reaktorerna kan förbränna klyvbara ämnen utöver anrikat uran. En finess med detta är att avfallet från dagens kärnkraftverk kan användas som bränsle i dessa reaktorer.

Ny uranbrytning behövs allts inte då tillräckliga mängder bränsle för lång tid framöver redan finns i form av avfall från dagens kärnkraftverk. Det skulle kunna elektrifiera världen i tusen år, säger Ane Håkansson, som är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.

Lägre halveringstid

Det blir avfall även från dessa anläggningar men detta avfall har en mycket lägre halveringstid än dagens avfall. Det rör sig om hundratals eller kanske tusen år istället för många tusentals år. Kravbilden på slutförvaringen blir därmed lägre.

– De flesta av dessa reaktortyper förväntas i allmänhet inte vara tillgängliga för kommersiella byggen förrän framåt 2030 men när den nya tekniken blir verklighet så kan man byta ut gamla reaktorer och ersätta dem med nya. De gamla reaktorerna återvinns.

Det finns många spännande potentiella applikationer med den nya tekniken. Det kan b.la. underlätta den globala energi- och vattenförsörjningen i framtiden, säger Ane Håkansson.