tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Unikt samarbete för patienternas bästa

Av Mats Holmström 2013-06-26
Den 1 oktober startade ett unikt pilotprojekt i Sverige för tidig diagnostik.

Diagnostiskt Centrum erbjuder utredning med kortast möjliga väntetider efter remiss från primärvården och är till för patienter, 18 år eller äldre, från nordöstra Skåne med misstanke om sjukdom men där symptomen inte kan härledas till särskilt organ eller kroppsdel.

Pilotprojekt

Centrumet är det första i Sverige och drivs som ett pilotprojekt mellan den 1 oktober 2012 och den 31 december 2013. Diagnostiskt Centrum är en del av Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.
Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark och initiativet att starta centrumet kommer från Regionalt cancercentrum syd och kan komma att stå modell för andra centra i södra sjukvårdsregionen men också övriga Sverige.

Diagnostiskt Centrum ska utvärderas i samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet och RCC syd.

För patientens bästa

– Diagnostiskt Centrum på CSK kommer att ge en stor och många gånger svårbehandlad patientgruppsnabbare, bättre och tryggare vård. Den snabba direktlinjen till den specialiserade vården ger ökad patientsäkerhet och det systematiserade arbetssättet i enlighet med den danska modellen har visat på mycket stor patientnytta, säger Ulf Kvist, Sjukhuschef CSK.

Uppskattningsvis 34 patienter per vecka kommer att gå vidare till DC och steg 2 utredning när verksamheten är i full gång. Ansvarig läkare på vid Diagnostiskt Centrum är Inga Svensson, från lungsektionen, som bl a varit patientprocessledare för lungcancer på CSK.

Inga är van vid cancerpatienter och har dessutom jobbat tio år som allmänläkare på vårdcentral. I teamet finns även sjuksköterskan Annika Åkesson och medicinska sekreteraren Mona Fransson vilka har lång erfarenhet av svårt sjuka och patienter med svåra diagnoser.

Nytt tänk inom vården

Det är helt nytt för CSK att ha en instans som Diagnostiskt Centrum, som bara sköter utredningar.– Här krävs medarbetare med en lång och gedigen erfarenhet av svåra sjukdomstillstånd, säger Stefan Nilsson, verksamhetschef vid Medicinkliniken.

De flesta primärvårdsläkare är positiva till Diagnostiskt Centrum. Vi allmänläkare är duktiga på att ställa diagnoser. Men ofta tar det för lång tid för oss att driva en utredning av patienter med misstänkta svåra sjukdomar, säger Annika Åkerberg, läkare på Vilans Vårdcentral och koordinater för allmänläkarna i Nordöstra Skåne.

Annika berättar också att studier har påvisat, att patienter med alarmerande symtom, ofta dröjer längre än andra med att kontakta med sjukvården. Då är det speciellt viktigt med en snabb utredning och diagnos.

Vetenskaplig utvärdering

Nyttan för patienterna med Diagnostiskt Centrum kommer att utvärderas i en vetenskaplig studie i samarbete med centrum för primärvårdsforskning. Denna studie ger möjlighet att få en objektiv utvärdering av verksamheten berättarStefan Rydén, RCC Syd.