tumblr hit tracking tool

Samhälle

Tandvården bäst i nöjdhetsmätning

Av Mats Holmström 2015-11-10
Tandvården är den verksamhet sin folk är mest nöjda med
Tandvården är den verksamhet på kommun- och landstingsnivå som invånarna är mest nöjda med. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning Samhällsservice 2015 som nu offentliggjorts.

Tandvården har under flera år haft den allra högsta nöjdhetsgraden, även i jämförelse med andra branscher som SKI mäter. Folktandvårdens nöjdhetsgrad ligger på 79,5 på en 100-gradig skala. Den privata tandvården ligger något högre med ett nöjdhetsindex på 85,3.

 - Det är glädjande att tandvården återigen är den populäraste samhällstjänsten. Det visar att den fria prissättningen, den fria etableringsrätten kombinerat med att bra skydd mot höga kostnader för patienten ger bra förutsättningar för att bedriva tandvård, menar Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna.

Skillnaderna mellan privat- och offentlig tandvård märks tydligast i frågor om tillgänglighet, hur innovativ och nytänkande klinikerna är samt hur måna klinikerna är om sina kunder. Folktandvården har dock gått framåt i mätningen och skillnaden mot den privata tandvården minskar.

I övrigt visar mätningen att sjukvården ökat starkt sedanförra året och är tillsammans med vatten och avlopp och grundskolan den verksamhet som gått frammåt allra mest.

Rapporten kan läsas i sin helhet här: Samhällsservice 2015