tumblr hit tracking tool

Samhälle

Sverige behöver en större institutsektor.

Av Mats Holmström 2013-06-26
Sverige har i grunden goda förutsättningar för att även fortsättningsvis vara ett bra innovationsland. Men institutsektorn behöver växa.

Regeringens nationella innovationsstrategi är under utarbetande och kommer vara klar i höst. Statliga RISE Holding, ägarbolag i RISE Research Institutes of Sweden, är delaktigt i processen. Dess vd Peter Holmstedt är positiv.

- Jag var tidigare orolig att innovationsstrategin skulle bli av typen: ”Nu gör vi allt för alla”. Jag framförde oron och det verkar som om strategin blir mer konkret trots att den är bred, vilket är mycket bra.

"Med en långsiktigt sammanhållen innovationspolitik attraheras företag att komma hit och stanna kvar.”. Han vill slå ihjäl myten om att Sverige har en liten institutssektor:

- Vi hade det tidigare, men inte nu längre. Men den har ändå potential att bli mycket större. En viktig del i vår strategi är att den ska växa på samma sätt som under den här propositionsperioden, säger han.

Institutsektorn har växt från 1,8 miljarder kronor till runt 2,5 miljarder i år. Målbilden för RISE är 4 miljarder 2016, vilket Peter Holmstedt anser stämmer väl med näringslivets behov. Den offentliga forskningen får ungefär 30 miljarder kronor. Av dessa får institutssektorn en halv miljard, vilket är under två procent.

- Investerar staten lite mer så kommer näringslivet att svara med minst lika mycket, det har vi visat under den här perioden. Relativt små medel ger stor effekt. I strama tider kan det vara väl värt att satsa på instituten, säger Peter Holmstedt. Nedläggningen av Astras forskningsanläggning i Södertälje var givetvis tråkig för forskningssverige, men Peter Holmstedt anser att man inte ska dra förhastade slutsatser av det.

- Näringslivet är globalt och går dit bäst stöd finns. Det är fel slutsats att tro att om vi agerat på annat sätt hade Astra stannat. Men med en långsiktigt sammanhållen innovationspolitik så attraheras företag att komma hit och stanna kvar. Ett problem i Sverige är att det även saknas en institutspolitik.

Lärdomar från Tyskland

När det gäller institutspolitik kan Tyskland vara värt att lära av.

- I Tyskland har man olika typer av institut, men trots de olika institutssystemen är de sammanhållna i en institutspolitik och samverkar djupt med både universitet och näringsliv.

Peter Holmstedt är i grunden optimistisk när det gäller Sveriges förutsättningar som innovationsland. Goda förutsättningar finns, exempelvis den starka basindustrin som är en viktig förutsättning även för de små företagen, menar han.

- Politikerna glömmer ibland basindustrin; den kommer att minska tänker man. Det ska vara musik och design istället. Men allt hänger ihop i värdekedjor. Tillväxt i små och medelstora företag sker inte utan storföretag.

RISE Research Institutes of Sweden är gemensamt varumärke för de flesta statligt hel- eller delägda industriforskningsinstituten i Sverige. Det utgörs av ett nätverk med 19 olika forskningsinstitut. Genom global samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle, innovation och forskningsexcellens skapar man tillväxt och konkurrenskraft.