tumblr hit tracking tool

Svensk rymdinkubator först i norden

Av Martin Hagwall 2015-12-21
Satsningen finansieras av ESA, Almi Företagspartner och Rymdstyrelsen
Nu startas Nordens första inkubator för rymdföretag. Satsningen heter ESA BIC Sweden och är initierad av Rymdstyrelsen och European Space Agency.

Det finns idag 11 rymdinkubatorer inom ESAs medlemsländer som satsar på att stimulera nystartade bolag med inriktning på teknik som kan användas i rymden. Nu har svenska Rymdstyrelsen och ESA tagit initiativ till en svensk rymdinkubator i samarbete med tre svenska etablerade inkubatorer.

Första i sitt slag

– ESA BIC Sweden är den första inkubatorn i sitt slag i Norden! Med sin relevanta branschprofil stärker ESA BIC det svenska innovativa ekosystemet och stärker samtidigt Sveriges position inom rymdteknik- och utveckling globalt, säger Magnus Lundin VD Swedish Incubators & Science Parks. - Vi ser också detta som ett utmärkt exempel där etablerade affärsutvecklingsprocesser nyttjas för branschsatsningar, inte minst i nationellt samarbete för att skapa större räckvidd, kritisk massa samt synergier.

Huvudman gentemot ESA är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande femårsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik.

– Det är fantastiskt spännande att vi tre inkubatorer; Arctic Business Incubator (Luleå), Uppsala Innovation Centre och Innovatum (Trollhättan) kommer tillsammans stå som värd för en svensk sektorsatsning mot rymden stödda av ESA och Rymdstyrelsen. Vi har fem otroligt spännande år framför oss med möjlighet att utveckla nya innovativa bolag både på jorden och mot rymden, säger Jens Lundström, VD ABI och ansvarig för ESA-BIC Sweden.

Flyg- och rymdindustrin

– Vi ser fram emot att kunna etablera Nordens första rymdinkubator tillsammans med ABI i Luleå och Innovatum i Trollhättan. Vi ser en stor nytta med att innovativ rymdteknik i större utsträckning kan appliceras i mer samhällsnära produkter. Som rymdinkubator kommer vi att kunna bidra till att fler tillväxtföretag, med nya produkter baserade på rymdteknik, kan utvecklas i Sverige, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

– Regionen runt Trollhättan är och har länge varit starka inom flyg- och rymdindustrin i och med GKN Aerospace och dess leverantörer, säger Peter Zienau VD på Innovatum. Det finns mycket att det som sker i rymdforskningen som har direkt påverkan och användning för så väl industrin som för oss konsumenter och det kan ligga till grund för nya företag och produkter.

Satsningen finansieras av ESA och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 Euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. ESA BIC stöds även av VINNOVA.