tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Superstarka legeringar prisas

Av Anders Jarfors 2016-10-21
Dr. Samuel Awe (mitten) prisas för sina insatser inom forskning kring legeringar
Jönköpingsforskaren Dr. Samuel Awe tilldelades nyligen IIAM Scientist Medal – 2016. Hans arbete har visat stora förbättringar jämfört med bl.a. legeringar framtagna av Nasa.

Dr. Samuel A. Awe’s forskar och utvecklar superstarka aluminiumlegeringar med hög hållfasthet vid temperaturer mellan 300oC och 400oC. Arbetet har nu uppmärksamats och International Association of Advanced Materials (IAAM) tilldelade Dr Awe ”IAAM Scientist Medal – 2016” under ”European Advanced Materials Congress 2016” i Stockholm.

Superstarkt aluminium

Legeringarna som han tagit fram är ultrahållfast eutektiska Al-Cu-Si gjutlegeringar som skulle kunna användas i t.ex. motorapplikations. Hans arbete har visat en fantastisk förbättring av egenskaperna inte bara jämfört med konventionella högtemperaturanpassade aluminiumbaslegeringar utan även experimentella legeringar framtagna av NASA. Grundidén kommer från Professor Arne Dahle som arbetat mycket med styrning av den eutektisk strukturen i aluminiumlegeringar och är nu mentor åt Dr Awe. Detta arbete är en del av det KKstiftelse finansierade projektet CompCAST.