tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Styrkeområde på Chalmers

Av Mats Holmström 2015-12-29
Professor Jari Kinaret är styrkeområdes ledare för Chalmers styrkeområde nanovetenskap och nanoteknologi, samt projektledare för EU:s forskningsinitiativ Graphene-Coordinated Action.
Nanovetenskap och nanoteknologi är ett styrkeområde på Chalmers. Målsättningen är att etablera nanoteknologier i samhället och utveckla nanobaserade tillämpningar och nanomaterial för hållbar framtid.

Detta kan till exempel vara tillämpningar och material som förbättrar verkningsgraden i processer för energiproduktion och energiomvandling. Det kan också vara material som ersätter giftiga eller sällsynta råmaterial eller kanske till och med har bättre egenskaper än tidigare lösningar.

Ett mycket intressant forskningsområde är grafen. Chalmers ligger långt framme inom den teoretiska forskningen om detta materials mekaniska egenskaper. Chalmers ligger även i framkant vad gäller teorin att beskriva elektronstrukturen i gränsskikt mellan grafen och substrat, samt att beskriva laddningstransport i nanostrukturerad grafen.

Pilotprojekt

Graphene-Coordinated Action, ett av sex pilotprojekt som EU finaniserar och som tävlar om att utses till vetenskapliga flaggskepp inom IKT, så kallade Future and Emerging Technologies (FET) Flagships.) - revideras