tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Stärkt kompetens inom gjutna material

Av Anders Jarfors 2014-03-31
Salem Seifeddine, Foto: Kindboms fotoataljé
För cirka 12 år sedan väcktes intresset för forskning och ämnesområdet komponentteknologi hos Salem Seifeddine, Universitetslektor inom forskningsmiljön Material och Tillverkning på Tekniska Högskolan i Jönköping. Nu har han befordrats till docent inom sitt forskningsområde.

– Ja, efter 4.5 års studier inom det maskintekniska området kände jag mig helt enkelt inte färdig med studierna. Intresset uppstod efter att jag samtalat med Prof. Ingvar L Svensson kring en doktorandtjänst som han hade utlyst. Tjänsten var finansierad av ett EU-projekt i vilket Audi, Mercedes, Fiat, MagmaSoft mm. ingick, berättar Salem.

Forskningsämnet och den unika konstellationen var svåra att motstå för Salem och att forska tillsammans med en av världens främsta forskare inom området såg han som ett privilegium. Projektet var att förstå stelningen av gjutna aluminium-legeringar och hur denna påverkas av den kemiska sammansättningen och tillverkningsprocessen. Det ingick också att metodik och underlag för prediktering av de lokala mekaniska egenskaperna hos gjutna komponenter skulle tas fram för att bringa gjuteriingenjörer och konstruktörer närmare den gjutna komponenten vid optimeringsarbetet.

– 4-års forskning räcker inte för att besvara de många frågor vid hade från början och de nya som dök upp under åren, och i början av 2007, strax efter min disputation erbjöds jag att fortsätta vid Tekniska Högskolan med stöd av ett par Vinnova och KK-finansierade projekt samt ytterligare ett EU-finansierat projekt. Några år senare erhöll jag ett universitetslektorat och under ett par år hann jag arbeta vid samt besöka och publicera med utländska universitet.  De senaste 18 månaderna har jag arbetat på Swerea SWECAST i Jönköping men nu är jag åter där allt en gång började, vid Tekniska Högskolan i Jönköping, fortsätter Salem Seifeddine.

Forskningen som Salem och hans kollegor bedriver är multidisciplinär och internationellt erkänd. De hjälper till med skapandet av metodik och modeller för att prediktera lokala mekaniska och fysikaliska egenskaper hos gjutna komponenter, i både gjutet och värmebehandlat tillstånd i syfte att få noggrannare och mer realistiska optimeringar av gjutgods; istället för optimeringar baserade på användning av globala parametrar vid exempelvis hållfasthetsberäkningar. Gruppen består av 5 professorer, 2 docenter och ett antal lektorer och doktorander.

– Det unika med oss är sammanhållningen, tilliten och de gemensamma ansträngningarna mot det långsiktiga målet, som är att bibehålla och stärka kunnandet och kompetensen inom området gjutna material och processer.

Att bli docent är en markering på att det vi bedriver har en vetenskaplig höjd samt är av relevans, intresse och nytta för samhället

Forskningen har gått framåt och tydliga resultat har uppnåtts. 

– Ja, vi har genom åren lyckats väl med att prediktera materialbeteendet vid formfyllnad och stelning samt de resulterande mekaniska egenskaperna av gjutgods men det är först nu vi har lyckats knyta ihop säcken och leverera kunnande om hur dessa resultat kan nyttjas för vid FE-beräkningar. Arbetet har utförts inom ramen för en KK-finansierad forskningsprofil kallad CompCast där bland andra Volvo, SKF Mekan, Kongsberg Automotive, Ljunghäll är partner.

– Min kollega Jakob Olofsson, som jag har haft nöjet att handleda och lära mig av, presenterar sin avhandling i maj 2014 där han bland annat redovisar för fördelarna med att utföra FE-beräkningar baserade på lokala egenskaper istället för användandet av globala parametrar vid optimeringsarbetet.  På Europanivå riggar vi för tillfället ett par ansökningar tillsammans med våra EU-partner inom ramen för Horizon 2020 mot legering- och processutveckling inom det gjuteritekniska området, berättar Salem, som är stolt över att nu kunna titulera sig docent:

– Att bli docent är en markering på att det vi bedriver har en vetenskaplig höjd samt är av relevans, intresse och nytta för samhället utifrån flera perspektiv, bland andra miljö- och hållbarhetsperspektivet, avslutar han.