tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Specialister på bröstcancerforskning

Av Mats Holmström 2013-10-16
BRECT, temacentrum för bröstcancerforskning är ett unikt och mycket väl fungerande forskningsnätverk där prekliniska och kliniska forskare samverkar. Den här typen av formaliserad samverkan är naturligtvis till stor nytta för att främja ännu bättre forskningsresultat och för patientern

Jonas Bergh som är professor i onkologi och chef för BRECT-samverkan noterar att bröstcancerforskningen i Sverige har en långvarig tradition att knyta samman framstående kliniska forskare. Prognosen för bröstcancer i Sverige är i internationell toppklass, men för nästa steg måste prognostik och behandlingsval baseras på mer avancerade analyser av tumörernas egenskaper. Här kommer BRECTs strategier mycket väl till pass.

– BRECT-konsortiet har goda förutsättningar att lyfta de fina resultaten till nya dimensioner, säger han.  Målet är att bättre förstå hur bröstcancer uppstår och vilka tumörer som har ”farliga egenskaper” och hur vi kan utveckla preventions- och nya behandlingsstrategier.

BRECT består av många väl etablerade forskare. Två av dem är Co-director professor Staffan Strömblad och Scientific Manager Dr Nick Tobin. Nyligen inrättades en ”Junior faculty” för yngre och mycket lovande forskare.

Syftet med att forma ett temacentrum är att knyta samman grundforskning och klinisk forskning. Viss gemensam infrastruktur bidrar till samarbetsprojekt och stöd. En central del är nätverkandet. I dag arbetar 8-10 grupper om totalt ett 50-tal forskare inom BRECT. De har specialkunskaper inom olika områden och samverkan ökar resultaten i högre grad än om enskilda personer arbetar var för sig.

Centret bildades för tre år sedan som en gemensam satsning mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för att öka och utveckla forskningen inom olika sjukdomsområden. BRECT var ett av de åtta projekt som etablerades.

Centret använder avancerad preklinisk kunskap, modellsystem och analyser av biopsier från patienter. Under åren har forskarna bättre insett värdet av att använda humancancerceller istället för enbart cellinjer och djurmodeller.

– Det har inneburit att vi kommit fram med bättre modeller, fortsätter Jonas Bergh. Den kliniska forskarmiljön är bra men behöver anamma fler strategier för att förverkliga det vi kallar personalized medicine.

Bröstcancer är den klart vanligaste cancerformen för kvinnor. I Sverige dör cirka 1 400 kvinnor per år och drygt 8 000 bröstcancerdiagnoser konstateras. 1960 var antalet insjuknade 2 500 och av dem avled 1 200.

– Det visar på goda resultat. Under den senaste 25-årsperioden har vi reducerat dödligheten med 30 procent. De främsta orsakerna är tidig upptäckt och behandling samt mammografiundersökningar.

– En mycket viktig kunskap är att kvinnor som är i klimakteriet inte ska använda hormonpreparat, säger Jonas Bergh. Det är något som jag aldrig kommer att rekommendera eller skriva ut.  Vi vet att en tioårig konsumtion av kombinerade hormoner fördubblar risken för kvinnor att få bröstcancer.

Regelbunden motion är bra för mycket, även för att minska risken att få bröstcancer. Även sund medelhavsliknande kost är bra, inte bara för välbefinnandet utan även för att minska risken för tarm- och bröstcancer.