tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Skogens skadegörare kostar miljarder

Av Jan Stenlid 2014-06-05
Skogens skadegörare skapar miljarder enligt Jan Stenlid, professor i skogspatologi vid SLU
I Sverige finns en stark oro för ökningen av skadegörare i skogen. Rotrötan orsakar redan idag den svenska skogsnäringen en förlust på två miljoner om dagen och i hela Europa ökar också problemet med så kallade invasiva arter.

– Allmänheten måste inse riskerna med införsel av nya skadegörare, säger Jan Stenlid, professor i skogspatologi på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala.

På institutionen arbetar ett 60-tal forskare med att bekämpa skogskadegörelse och studera interaktionen mellan skadegörare och värd men även omsättningen i marken av kol och kväve, svamparnas roll i cykeln och hur klimatförändringarna förändrar förutsättningarna.

– Vår forskning går ut att förstå hur det fungerar och vi studerar skadegörarna med genomik, dvs. ända ner på gennivå. Vi jobbar också med trädföräldlare där vi gör genetiska jobb för att få fram markörer för att utreda trädsjukdomar. Med de genetiska markörerna kan man redan när fröplantan är ung se om trädet kommer att leva länge. Då spar man dessa, och planterar inte ”svagare” träd i onödan, förklarar Jan Stenlid, som förra året tilldelades Thuréus-priset från Kungliga Vetenskaps-Societeten, för sin forskning inom naturvetenskap.

Forskningen kring skogens skadegörare, inte minst svampar som rottickan samt nämnda invasiva arter, tar dock upp en stor del av Jan Stenlids tid.

– Ja, detta har orsakat problem i flera Europeiska länder, inte minst i Storbritannien där askskottssjukan orsakade en mediestorm när den upptäcktes 2012, vilket bland annat har lett till att konsumenter börjat fråga efter ursprunget till växter de köper till sin trädgårdar.

Vi handlar allt mer och flyttar runt växter i världen men jag tycker inte vi hanterar förflyttningen inom Europa på ett bra sätt

Jan Stenlid konstaterar att globalisering av handel och transporter av växtmaterial har gjort att nya skadegörare importeras i snabb takt.

– Vi handlar allt mer och flyttar runt växter i världen men jag tycker inte vi hanterar förflyttningen inom Europa på ett bra sätt. EU har en lista på skadegörare som inte får tas in men mellan länder i Europa blir det allt svårare att kontrollera, berättar han och fortsätter:

– I förlängningen är det här ett stort problem. Riskerna med invasiva arter hotar världsekonomin då rörligheten av varor kan behöva begränsas. Det här har uppmärksammats av internationella organ som världsbanken.

Jan Stenlid jämför med djurhandeln som på många sätt upplever samma problem och efterlyser hårdare ursprungsskydd, och att det borde fokuseras mer på detta, exempelvis i likhet med livsmedelshandeln där detta varit i fokus under en längre tid.

Forskarna vid SLU har konstaterat de pågående klimatförändringarna gynnar många svampar och insekter och att man kan förvänta sig både att skadorna kommer att öka och att nya arter kan överleva hos oss.

– Därför är det här viktig forskning. I fas 1 av skogsforskningsprogrammet Future Forest som startade 2009 har jag och professor Christer Björkman försökt att besvara frågor och sammanställa kunskap om hur skadegörarproblemen i skogen kan förväntas utvecklas i framtiden.

– En viktig del har varit att utveckla och testa modeller som kan användas generellt för olika skadegörare, men också att validera specifika modeller för särskilt viktiga sjukdomar som t.ex. rotröta på gran, säger Jans Stenlid.