tumblr hit tracking tool

Samhälle

Hela vägen fram till innovation

Av Mats Holmström 2013-06-27
Innovationer leder till tillväxt som leder till jobb som leder till välstånd. För att kunna behålla vår välfärd och levnadsstandard måste det ske genom innovation, ökad kunskap och nytänkande som grunder för ett utvecklat näringsliv.

-SISP är en nationell branschförening som samlar svenska inkubatorer och science parks. Vi är en icke vinstdrivande och partipolitiskt oberoende organisation, uppger Magnus Lundin, VD på SISP. Våra 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige med tillsammans fler än 5 000 företag och cirka 72 000 sysselsatta!

SISP lyfter medlemmarnas knäckfrågor, bl.a. finansiering som ofta tvingas ske med projektpengar och där jakten på finansiering stjäl mycket tid från det viktiga utvecklingsarbetet. Som medlem får man också möjlighet att föra dialog med beslutsfattare och politiker på både nationell, regional och lokal nivå.

 - Den internationella konkurrensen ökar. Det är inte enbart negativt, parallellt ökar exportmöjligheterna, och konkurrensen leder till att svenskt näringsliv utvecklas och skapar tillväxt. I våra lärosäten finns kreativa forskningsmiljöer och i Science Park sker utveckling genom olika aktörer, ofta i tvärvetenskapligt samarbete. Och akademier, näringsliv och offentlig sektor i samverkan leder till framsteg. Mitt i allt detta finns SISP-medlemmen som en neutral part i processerna.

På senare år har forskningens roll förändrats. Varor får allt kortare livscykler vilket pressar forskningen att snabbare få fram kommersiellt gångbara produkter. SISP:s medlemmar är kunskapsintensiva och tillväxtorienterade, och bidrar till fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

- Vi driver kontinuerligt utvecklingsprogram och pratar mycket om affärsidéer, och ser gärna att det ska finnas potential att växla upp affärsidén. Vi talar om morgondagens näringsliv. Många av företagen hos SISP-medlemmarna utvecklar spetsteknik och det gäller att omsätta den till kommersiellt gångbara tillämpningar. I detta sammanhang bidrar svenska inkubatorer till att fler bolag får förutsättningarna att växa.