tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Samverkan ger unik metodik för produktutveckling

Av Anders Jarfors 2014-11-04
Högskolan i Jönköping och Regionförbundet i Jönköpings län gör nu en gemensam forskningssatsning. Målet är att ytterligare stärka Jönköping som forskningsregion. På Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH, startas ett nytt treårigt forskningsprojekt inom simuleringsbaserad produktuveckling som kallas ODISSEE.

ODISSEE står för Optimal Design using Integrated Simulation baSed EnginEering.

– Vi ska utveckla ett integrerat simuleringsverktyg för industriell produktframtagning. I verktyget ska datorsimuleringar av tillverkningsprocess, materialbeteende och hållfasthet kopplas samman med matematiska optimeringsalgoritmer, berättar projektledare Jakob Olofsson, t.f. universitetslektor i material och tillverkning.

Jakob blev nyligen den förste att disputera från JTHs forskarutbildning inom Industriell produktframtagning, där kopplingen mellan forskning och industriell nytta är ett tydligt fokus.

– I det här projektet får vi möjlighet att bredda och utveckla en sluten kedja av simuleringar jag tagit fram för gjutna komponenter i min doktorsavhandling, och därigenom ge möjlighet till att kunna hitta den optimala utformningen av en produkt med avseende på såväl konstruktion, hållfasthet och tillverkning, konstaterar han.

Att arbeta tillsammans med detta ger oss möjlighet att öka företagens konkurrenskraft och ge regionen världsledande kompetens inom industriell produktframtagning samtidigt som vi får bedriva ledande forskning

För att uppnå detta krävs att kunskaper inom material och tillverkning, konstruktionsautomatisering, avancerade hållfasthetsberäkningar och matematiska optimeringsalgoritmer kopplas ihop med de kunskaper och erfarenheter som finns om produkten i företaget. Genom att skapa ett samarbete mellan högskolans forskare inom dessa områden och företagens erfarna och kunniga produktutvecklare skapas i projektet en unik kombination av kompetenser.

– Att arbeta tillsammans med detta ger oss möjlighet att öka företagens konkurrenskraft och ge regionen världsledande kompetens inom industriell produktframtagning samtidigt som vi får bedriva ledande forskning, säger Jakob Olofsson.

Företagen som ingår i projektet är Husqvarna AB i Huskvarna, Kongsberg Automotive i Mullsjö samt QUMEX Materialteknik i Jönköping.