tumblr hit tracking tool

Samhälle

Rätt vård till alla missbrukare

Av Fred Nyberg 2014-01-29
Missbruk är ett sjukdomstillstånd som måste behandlas
I takt med att heroin- och blandmissbruk ökar måste rådande behandlingsmetoder anpassas för att ge bästa möjliga resultat. Samtidigt måste synen på narkotikamissbruk förändras. Det betonade Fred Nyberg, professor vid Uppsala universitet och koordinator i U-FOLD, under ett välbesökt seminarium den 28 januari.

– Synen måste förändras så att fler ser att missbruk är ett sjukdomstillstånd som måste behandlas genom en kombination av missbruksvård och sociala insatser, sade Fred Nyberg.

Diskussionen vid seminariet handlade om hur missbruksvården fungerar, hur den kan förbättras och vad den senaste forskningen och statistiken innebär för olika behandlingsmetoder.

130 deltagare lyssnade till representanter från sjukvården och forskningen som gav sin syn på den nordiska utvecklingen och satte svensk missbruksvård i ett internationellt sammanhang.

Under symposiet framkom även önskemål om vad Socialstyrelsens revidering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård bör inkludera.

– Tyvärr är det idag allt för många som ser självmedicinering som det enda botemedlet. Detta måste vi ändra på. Ska den narkotikarelaterade dödligheten minska i Sverige är det nödvändigt att programmen för läkemedelsassisterad behandling byggs ut och att regelverken som styr dem ändras så att de motsvarar behoven, konstaterade Per Sternbeck - förbundssekreterare RFHL.

Professor Markus Heilig, klinisk forskningschef vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), framhöll att modern kombinationsbehandling är en säker och väl accepterad behandlingsmetod. Därför, menade han, bör Socialstyrelsen när de nu ska revidera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård följa Läkemedelsverkets rekommendationer från 2008, som säger att kombinationspreparat ska vara förstahandsalternativet vid läkemedelsassisterad behandling.

Vi vet att kombinationsbehandling är en effektiv metod. Det är när preparaten missbrukas som det går snett

Ny kunskap

– Vid revideringen är det även viktigt att distinktionen mellan missbruk av opiater och opioder tas bort. Tar vi bort denna distinktion, i enlighet med WHO:s rekommendationer, får vi möjlighet att hjälpa många fler människor, sade han.

Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet, gav honom rätt och betonade vikten av att alla får rätt hjälp.

– Vi vet att kombinationsbehandling är en effektiv metod. Det är när preparaten
missbrukas som det går snett. Det är därför mycket viktigt att alla som behöver hjälp får det under kontrollerade former och att vården anpassas efter den senaste vetenskapen.