tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Prisbelönt forskning kring barncancer

Av Mats Holmström 2014-09-11
David Gisselsson Nord
För sina studier av kromosonförändringar vid barncancer har forskaren och läkaren David Gisselsson Nord får Lunds universitets lokala pris som årligen delas ut av Fernströmstiftelsen tillsammans med ett stort Nordiskt pris senare i september.

Det är till Sveriges sex medicinska fakulteter som de lokala priserna delas ut. David Gisselsson Nord vid Lunds universitet fokuserar i första hand på att försöka utveckla ett sätt att bedöma farligheten hos en form av njurcancer som drabbar barn. En sådan metod skulle hjälpa läkarna att avgöra vilka barn som måste ha en intensiv behandling, och vilka som inte behöver lika tuffa metoder. För detta får han nu 100 000 kronor av Eric K Fernströms stiftelse.

– Vi vet ju att cancerns arvsmassa är mycket föränderlig. Det är till stor del den egenskapen som gör att aggressiva tumörer kan stå emot även läkemedel som i början ger en god effekt: de förändrar sig så snabbt att de blir motståndskraftiga mot medlen. Det är den föränderligheten vi riktar in oss på, förklarar han.

Vi vill nu gå vidare med en större studie, och kanske också till andra typer av barncancer

En linje i forskargruppens arbetehandlar om att ta fram ett prognosverktyg som bygger just på tumörcellernas genetiska instabilitet. Om man tar ett millimeterstort prov från en tumör och finner att cellerna skiljer sig åt genetiskt även inom denna lilla bit vävnad, så visar det på en mycket snabb föränderlighet i tumören. Troligen innebär detta också att tumören är farlig och måste behandlas med alla tillgängliga medel.

– Det är i alla fall vad vi fått fram i studier av ett 50-tal barn med en viss form av njurcancer. Vi vill nu gå vidare med en större studie, och kanske också till andra typer av barncancer, säger David Gisselsson Nord.

Forskargruppen arbetar också med grundforskning i ämnet genom att försöka fylla ut ett kunskapsmässigt gap inom cancerforskningen. Där är det väl känt dels att cancerceller är genetiskt avvikande, dels att stora genetiska förändringar gör sjukdomen värre. Men de många stegen däremellan är dåligt kartlagda, menar man.

Mer kunskpa om faktorer som vad som exakt är händer i cellerna samt vilka proteiner och enzymer som är iblandade krävs enligt forskarna. Dessa kunskaper kan kanske leda till nya behandlingsstrategier i framtiden.

– De grundläggande frågorna om kopplingen mellan en cells gener och dess egenskaper är lättare att studera i barncancer än i cancer hos vuxna. Tumörer från vuxna patienter är mycket mer komplicerade, med väldigt många celler som är olika varandra. I en barncancer brukar det bara finnas ett par olika typer av tumörceller, berättar David Gisselsson Nord.