tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Patienter och anhöriga får stöd via U-CARE-portalen

Av Mats Holmström 2013-06-27
Vid Uppsala universitet har man sedan åttiotalet forskat kring psykisk ohälsa. I pågående projekt ges cancerdrabbade tonåringar och vuxna stöd och kognitiv beteendeterapi över nätet.

Av alla cancerdrabbade och deras anhöriga utvecklar så många som en tredjedel även emotionella problem på grund av sjukdomen.

Trots det är det väldigt sällsynt att de får hjälp att handskas med dessa besvär. Inom programmet U-CARE vid Uppsala universitet har internetbaserade självhjälpsprogram omfattande bl.a. kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklats för olika patient- och anhöriggrupper. Dessa program tillhandahålls via U-CARE-portalen som utvecklats av forskargruppen.

- Det finns många studier som visat att KBT är lika effektiv via nätet som via personliga möten. Får man ingen behandling för emotionella problem finns det en risk att de blir kroniska och leder till fler besvär, exempelvis ekonomiska, berättar Louise von Essen, leg psykolog, professor i vårdvetenskap och ledare för U-CARE.

Studie kring psykiska besvär

För närvarande pågår studier för cancerdrabbade tonåringar respektive vuxna via Portalen. Inom kort startar en studie för vuxna som haft hjärtinfarkt och snart studier för kvinnor med förlossningsrädsla respektive emotionella besvär efter en förlossning eller abort.

- Vår förhoppning är att behandlingarna i framtiden ska implementeras i den reguljära vården, säger Louise von Essen. Vi tror att det kan vara ett bra och kostnadseffektivt sätt att hjälpa människor att handskas med emotionella besvär i samband med kroppslig sjukdom.