tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Omställning kräver innovationer

Av Mats Holmström 2013-06-27
Forskningen spelar en avgörande roll i omställningen från dagens energisystem till ett hållbart system. Utbyggnaden av förnyelsebar energi, tekniska innovationer och alternativ till fossila bränslen står överst på agendan, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Myndighetens verksamhet är bred, men en viktig del i uppdraget är att stötta och initiera forskning.

 - Det finns knappt något forskningsprojekt där vi inte ingår. Vi samarbetar med flera högskolor och universitet samt med näringslivet och industrin.

Energifrågan kommer att kräva tekniska innovationer. Där ser Erik Brandsma att Sverige har stor potential.

 - Vi har möjlighet att ta en ledande roll inom tekniken som krävs för omställningen. Det handlar om bränsle till vår fordonsflotta och om hur vi ska kunna lagra el. Det handlar också om smarta elsystem och smarta städer, som gränsar till både beteende och stadsplanering. Dessutom krävs nya mer avancerade distributionssystem, som kan transportera el från förnyelsebara energikällor.

Att vi har en gemensam syn på framtiden har stor betydelse när vi pratar om energi. Därför är det viktigt att vi samarbetar och hittar partners inom teknik och utveckling.

 - Vi behöver en nationell strategi för byggnader så att de blir så energieffektiva som möjligt, så kallade nära-noll-byggnader, som använder sin omgivning maximalt. Det här är ett av de områden som vi behöver forska mer om.

Erik Brandsma kommer ursprungligen från Nederländerna och är skogsingenjör. Erik har tidigare arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat för OECD och FN.