tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Ökad förståelse om flavivirus

Av Mats Holmström 2014-06-01
Magnus Johansson forskar kring flavivirus vid Örebro Universitet
Flavivirus är ett gigantiskt globalt hälsoproblem och orsakar flera allvarliga sjukdomar. Docent Magnus Johansson,vid Örebro Universitet har bedrivit forskning inom området i över 15 år.

Intresset för molekylär flavivirusforskning uppstod Magnus Johansson fick möjligheten att jobba som post-doc i norra Queensland, Australien.

– Ja, där studerade jag Dengue virus, ett myggburet tropiskt/sub-tropiskt virus som kan orsaka viral blödarfeber som är mycket alvarlig framförallt hos spädbarn. Efter hemkomst till Sverige 2001 startade jag en egen forskargrupp med intresse för både mygg- och fästingburna flavivirus men med huvudfokus mot ökad förståelse av TBE, berättar Johansson, som är verksam vid iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center), Institutionen för läkarutbildning, Örebro Universitet.

Magnus Johansson har fokuserat mycket av sin forskning runt NS5, ett centralt protein för replikeringsprocessen för flavivirus. I sina studier har han kartlagt och identifierat flera interaktioner mellan TBE NS5 och värdcellen. Dessa interaktioner har han kopplat ihop med olika processer, viktiga för förståelsen av både sjukdomsförloppet vid TBE infektion och replikering av virusets arvsmassa.

Bland annat har han kunnat visa att TBE-viruset tar kontroll över sin däggdjursvärd genom att NS5 specifikt stänger av delar av det medfödda immunförsvaret. Han har också studerat bindningen mellan NS5 och proteinet Scribble och visat att detta påverkar polariseringen av celler som inducerats av neuronal tillväxtfaktor.

– Att kartlägga och förstå viktiga protein-protein interaktioner mellan virus och värdcell är centralt för att kunna utveckla specifika antivirala substanser och för att få fram ett bra botemedel mot både TBE och andra flavivirussjukdomar, konstaterar Magnus Johansson.

För att studera virusreplikering har Magnus Johansson även klonat virus och konstruerat flera replikonmodeller för olika flavivirus. Dessa modeller använder han i ett projekt för att utveckla ett terapeftiskt vaccin mot kronisk hepatit tillsammans med företaget Chrontech Pharma och Professor Matti Sällbergs forskargrupp vid Karolinska Institutet.

dessa virus är specialiserade på att kunna överleva både i kallblodiga fästingar och i varmblodiga däggdjur och skillnader i exempelvis temperaturen när viruset skall överleva och produceras i de olika cellmiljöerna kan ha stor betydelse för spridning och den ökade etableringen av TBE i Skandinavien

– Tillsammans med Anna Överby vid Umeå Universitet har jag nu utvecklat en metod för att kunna få fram muterade TBE-virus vilket är ett viktigt verktyg för vidare karakterisering av TBE in vivo. Denna teknik kommer även att bli användbar för att ta fram försvagade virus som kan användas för att få fram ett förbättrat TBE vaccin. 

– Jag studerar också epidemiologin för TBE i Sverige genom att sekvensbestämma arvsmassan hos virus som letas upp i insamlade fästingar. Min forskargrupp har nyligen sekvenserat flera kompletta TBE virusgenom från Svenska och Norska fästinginsamlingar tillsammans med forskare på Linköpings Universitet, Umeå Universitet och det Norska folkhälsoinstitutet, berättar Magnus Johansson.

Denna forskning belyser framförallt de ”icke kodande” delarna av genomet där stora skillnader identifierats mellan olika TBE-virus. Detta kan ha påverkan på hur olika varianter av viruset bildas i olika värdmiljöer.

– Ja, dessa virus är specialiserade på att kunna överleva både i kallblodiga fästingar och i varmblodiga däggdjur och skillnader i exempelvis temperaturen när viruset skall överleva och produceras i de olika cellmiljöerna kan ha stor betydelse för spridning och den ökade etableringen av TBE i Skandinavien, säger Magnus Johansson, vars mål är att skapa en ökad förståelse för virus-värd interaktioner för att ta fram antivirala substanser. Något som utgör ett verktyg för utveckling av vacciner och förståelse för spridning och etablering inom nya områden.