tumblr hit tracking tool

Samhälle

Ofta ett trauma bakom sexberoende

Av Mats Holmström 2013-10-21
Två tredjedelar av de som söker hjälp för sexberoende är män. De flesta är i trettioårsåldern, ofta välutbildade och med hög social status. Kvinnor som söker hjälp har ofta ett kärleksberoende och kan inte sluta leta nya relationer.
Ett sexberoende är ett beteende som skadar ens hela identitet. Ewa Österbrant är beroendeterapeut på DBK i Göteborg och kommer själv från en dysfunktionell familj vilket påverkade hennes syn på kärlek.

Som vuxen kom hon att desperat leta efter kärlek. Hon blev kärleksberoende.

- Jag förväxlade sex med kärlek och för att stå ut med alla mina destruktiva realtioner var det lätt att ta till kemiska substanser.

Ewa fortsätter med att berätta att hon inte tyckte att hon var värd bättre och hennes ungdom präglades av panikångest vilket ledde till beroende av lugnande mediciner. Det var först när hon var 40 år som hon förstod vad som låg bakom hennes beteende och psykiskt illamående. Det berodde på att hon hela livet förträngt sina tidigare upplevelser.

Ewa fick hjälp och det genom att gå i terapi vilket ledde till att hon sedan själv blev en hjälpare. Hon utbildade sig till beroendeterapeut och har idag en lång erfarenhet av beroendeproblematik, inte minst hos kvinnor. Idag vidareutbildar hon sig till certifierad sexberoendeterapeut och är knuten till DBK, behandlingsklinik för sex och/eller kärleksberoende och deras anhöriga.

-Forskning visar att 97 procent av de sexberoende har ett trauma i botten. Det kan handla om fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp. Och man måste ta fram det bakomliggande traumat och inte bara arbeta med symtomen. Det är något jag tycker vården ofta glömmer, säger Ewa Österbrant.

Två tredjedelar av de som söker hjälp för sexberoende är män. De flesta är i trettioårsåldern, ofta välutbildade och med hög social status. Kvinnor som söker hjälp har ofta ett kärleksberoende och kan inte sluta leta nya relationer.

Ett sexberoende är ett tvångsmässigt beteende som stör personens normala liv och som skapar en svår stress och ångest både hos individen själv och hos dennes närstående. Besattheten gör att personen fortsätter trots att han eller hon vet att det får negativa konsekvenser. Han eller hon är fånge i sina tvångsmässiga sexuella aktiviteter och hittar ingen utväg.

Det är viktigt att förstå att det även påverkar och drabbar närstående som upplever stress, rädsla, ilska, sorg och besvikelse då man dras in i ett liv fyllt av lögner.

Ewa Österbrants bästa råd är att gå in i en behandling där det finns specialutbildade terapeuter som förstår sex och/eller kärleksberoende. Ett bra sätt att få stöd och insikt i sitt sexberoende är att gå med i en självhjälpsgrupp. Här kan man få en möjlighet till hälsosamma relationer som har sin grund i ärlighet, öppenhet och närvaro. I Sverige finns det idag tre olika självhjälpsgrupper för människor med sexuellt relaterade problem och behandlingsprognonsen är ofta mycket god.