tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Nya möjligheter med kompositmaterial

Av Mats Holmström 2013-06-27
Bilbatterier, medicinska produkter och nanofibrer av slam från pappersbruk. Kompositforskningen gör stora framsteg och vinner fler användningsområden. Inom Luleå tekniska universitet drivs världsledande forskning.

Kompositer är konstgjorda material som består av olika ämnen med helt skilda egenskaper och som sammansatt får helt nya egenskaper. Detta ger många nya möjligheter inom både teknik och medicin eftersom olika kompositmaterial, särskilt de med långa fiber, blir mycket starka och fungerar som armoring för plaster.

Vid Composite Centre Sweden (CCSWE), som är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Swerea SICOMP, arbetar man för att främja forskning och utbildning inom kompositmaterial och tillverkning.

Tre forskningsområden

CCSWE bedriver sitt arbete inom tre forskningsområden (strukturella kompositer, nanokompositer och biokompositer) som utvecklar material bland annat för fordonsindustrin, byggindustrin och inom medicin. Att hitta nya metoder för att bryta ner cellulosan och på så sätt skapa nya slitstarka kompositmaterial är ett område som utvecklas stort på senare tid.

– Att titta på restprodukter är det nya inom bionanoteknik. Det senaste genombrottet vi har haft är att man kan separera restprodukter från pappersbruk till nanofibrer och nanokristaller.

De minsta partiklarna i cellulosaproduktion följde tidigare ut med tvättvattnet in i havet, men nu lagras det till slam som kan användas som råvara till framställning av nanocellulosa, berättar Kristiina Oksman som är professor vid institutionen för teknikvetenskap och matematik vid LTU.
Forskningen och framstegen kring kompositmaterial får ringar på vattnet.

– Tidigare så fanns det bara cellulosa i papper men på sikt kommer det att finnas i flera högteknologiska och medicinska produkter. Dagens teknik när det gäller medicinska produkter, som ledband, kan bli mycket bättre med bionanokompositer. I dag har man ingen bra ersättning för mänskliga ligament.

Stort behov

I framtiden väntar fler områden för kompositmaterial. Bilindustrin är ett. Kristiina Oksman berättar att behovet av att utveckla grönare, säkrare och mer konkurrenskraftiga vägtransporter har erkänts som centrala samhällsfunktioner och kommersiell betydelse för hela Europa.

Utveckling av strukturella lättviktsbatterier av kompositmaterial med inbyggd förmåga att lagra energi är därför önskvärd eftersom dessa väger mindre och ger energibehov för framtida elfordon. Just nu arbetar forskare från Swerea SICOMP, Luleå tekniska universitet, Chalmers och KTH med att utveckla batteri från kolfiberförstärkta polymerer.

På sikt hoppas Kristiina Oksman att knyta fler institutioner till CCSWE.

– Vårt mål är att sammanföra kompositforskningen med olika discipliner inom LTU och Swerea SICOMP. Vi behöver få in andra avdelningar och dra nytta av deras kunskaper. Då utvecklas vi och lär oss mer, avslutar Kristiina Oksman.