tumblr hit tracking tool

Universitet & högskola

Ny organisation för främjande av studier

Av Mats Holmström 2015-01-06
Ola Bixo, verksamhetschef för Studiefrämjandet Stockholms län
Fyra Studiefrämjandetavdelningar i Stockholmsregionen slås ihop till en gemensam avdelning. Avdelningen kommer att heta Studiefrämjandet Stockholms län.

Verksamhetschef för den nya organisationen Studiefrämjandet Stockholms län blir Ola Bixo som idag är verksamhetschef för Studiefrämjandet i Stockholm.

– Stockholms län har 20 % av Sveriges befolkning i 26 kommuner. Här finns bara cirka 12 % av Studiefrämjandets folkbildning, trots ett stort behov bland stora grupper. Min vision sedan jag började på Studiefrämjandet år 2006 har varit att med folkbildningsuppdraget i fokus, statens fyra syften samt vår egen vision och verksamhetsidé, stå för bra verksamhet med god kvalitet och utifrån de behov som finns i Stockholms län, säger verksamhetschef Ola Bixo.

Vår styrka är bland annat att i nära samarbete med kommuner, som ser våra möjligheter som ideell aktör, arbeta med ett starkt föreningsliv

Anledningen till sammanslagningen är effektivitet, korsbefruktning och lättare och snabbare möjligheter att genomföra gemensamma stora och bra satsningar för Stockholmarna. Det blir en effektiv och modern tvåledsorganisation med en stark och trygg ekonomi.

Många bra kunskaper och erfarenheter från alla kommuner i området finns redan upparbetade. Det ger goda förutsättningar för framtida dialog och samverkan. 

– Vår styrka är bland annat att i nära samarbete med kommuner, som ser våra möjligheter som ideell aktör, arbeta med ett starkt föreningsliv. Vi arrangerar till exempel studiecirklar och kulturprogram kring föräldrastöd och utbildningar för unga kring demokrati och mänskliga rättigheter, vilket nu efterfrågas av flera kommuner. Även musik och scenkonst är viktigt för oss och fortsätter att växa och har en bra bredd, berättar Ola Bixo.

Studiefrämjandet arrangerar tillsammans med deltagare och medlemsorganisationer kostnadsfria studiecirklar inom väldigt många områden. Förutom gratis studiecirklar kommer studieförbundet även fortsatt att erbjuda betalkurser till deltagarna:

– Som ett skyltfönster för Studiefrämjandet i hela landet och för våra medlemsorganisationer fortsätter vi att bedriva programförd verksamhet i Stockholm. Med hjälp av fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare och en styrelse som alla har fokus på att kunna erbjuda bra verksamhet till våra deltagare, ser jag fram emot att utveckla vår nya organisation 2015.