tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Ny metod för bättre cancerdiagnos

Av Mats Holmström 2014-08-13
Tobias Sjöblom, Foto: Uppsala Universitet
En ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer har tagits fram av forskare vid Uppsala Universitet. Metoden kan hjälpa till att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik, menar man.

Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Genmutationer är orsaken till att cancer utvecklas. Det finns därför ett stort behov av att hitta metoder som kan visualisera muterade cancergener i celler eller vävnader. Nu har forskare vid Uppsala universitet vidareutvecklat teknik för att kunna se flera olika typer av genskador på samma gång.

– Vi valde att studera en genmutation som finns i ungefär hälften av alla patienter med prostatacancer. Vi har kunnat visualisera olika fusionsvarianter och mutationer, vilket avslöjade distinkta mönster i de olika tumörerna, kommenterar Sara Kiflemariam, studiens huvudförfattare, i samband med ett pressmeddelande.

Med den här tekniken kan vi på samma gång se flera vanliga mutationer i cancervävnader


Metoden möjliggör samtidig visualiseringav mutationer i andra gener som ofta är påverkade vid prostatacancer (AMACR, AR, TP53, och TMPRSS2-ERG).

– Med den här tekniken kan vi på samma gång se flera vanliga mutationer i cancervävnader. Det kan hjälpa oss att förstå tumörutvecklingen och skillnader mellan olika områden i en och samma tumör, säger Tobias Sjöblom, huvudansvarig för studien.