tumblr hit tracking tool

Samhälle

Ny metod för bättre bedömning av hormonstörande kemikalier

Av Mats Holmström 2016-07-13
Många kemikalier påverkar människor negativt. Att identifiera dessa är ett viktigt första steg.
25 forskare har tillsammans utvecklat metoden SYRINA. Med den hoppas man kunna identifiera kemikalier som kan störa kroppens hormonsystem.

Bland den stora mängd kemikalier som används på den globala marknaden finns ämnen som kan störa kroppens hormonsystem och påverka människors hälsa och barns utveckling. Ett viktigt led i att skydda människor och natur från farliga kemikalier är att identifiera vilka ämnen som är hormonstörande. I en debattartikel i Svenska Dagbladet menar forskarna att EU:s förslag till nya kriterier för hormonstörande kemikalier är otillräcklig och har allvarliga brister. 

– Barn är särskilt känsliga för kemikalier som påverkar kroppens hormonsystem. Därför är det viktigt att vi kan identifiera de farligaste ämnen innan barn utsätts för dem, men de föreslagna kriterierna bygger på att människor måste ha skadats innan man kan klassificera eller reglera kemikalierna. Det är oacceptabelt, säger Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

I ett internationellt samarbete har över 25 forskare utvecklat en metod för att utvärdera vetenskapliga data för att identifiera hormonstörande kemikalier. Metoden kallas SYRINA, ”Systematic Review and Integrated Assessment”, och presenteras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health. Från Stockholms universitet medverkar även forskarna Marlene Ågerstrand, Anna Beronius och professor Åke Bergman, alla vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, i arbetet bakom metoden.

– Vi hoppas att EU-kommissionen förbättrar kriterierna för att identifiera hormonstörande ämnen, och att den nya SYRINA-metoden kommer att användas för att riskbedöma dessa ämnen. Det kommer att bidra till ett bättre skydd för barns hälsa och lägre kostnader för sjukvård och mänskligt lidande, säger Christina Rudén.