tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Nätterapi ger effektiv vård

Av Mats Holmström 2013-06-26
Nu tar internetbaserade självhjälpsprogram vid när sjukvården inte räcker till. U-CARE heter ett uppmärksammat forskningsprogram vid Uppsala universitet.

Programmet syftar bland annat till att förhindra  eller minska psykosocial ohälsa bland sjuka och deras anhöriga i samband med allvarlig kroppslig sjukdom.

-Det finns två delar i vårt arbete som är viktiga att lyfta fram.Den ena handlar om att utveckla och utvärdera internetbaserade  självhjälpsprogram för olika patient- och anhöriggrupper.

Den andra handlar om att undersöka hur en allvarlig sjukdom, som cancer, i barndomen påverkar på lång sikt i psykologiskt och ekonomiskt avseende, säger Louise von Essen som är programsamordnare vid  
 U-CARE.

Utvecklingen av U-CARE-portalen, via vilken stöd och psykologisk behandling erbjuds är en central del av forskningsprogrammet.

-Portalen är väldigt viktig. Vi har nyligen påbörjat en studie till cancerdrabbade tonåringar via portalen och i januari påbörjas en liknande studie för vuxna cancerdrabbade. Eftersom människor som  drabbas av kroppslig sjukdom ofta drabbas av emotionella besvär men inte får vård för dessa är det viktigt med den här typen av behandling eftersom den också  ökar tillgängligheten till stöd och psykologisk hjälp.

Några nackdelar med att ge denna typ av hjälp via nätet ser Louise von Essen inte, men poängterar att formen inte passar alla och att behandlaren måste vara extra  uppmärksam på vad patienten skriver eftersom man missar kroppsspråk   och nyanser som man vid ser personliga möten.

Fördelarna är desto fler

-Man kan ju skriva till sin behandlare vilken tid på dygnet som helst och är inte beroende av tider. Och behandlaren kan upptäcka beteenden som är viktiga, som vid vilken tid patienten genomför sina uppgifter och  hur ofta man kollar sin mailbox.

Hittills har vi inte gjort någon utvärdering av självhjälpsprogrammen men andra forskare har visat att nätterapi kan vara lika effektivt som terapi vid personliga möten. Inom en snar framtid kommer vård och stöd att erbjudas via portalen till fler grupper.

-Vi knyter hela tiden till oss forskare inom andra områden.  Framöver kommer stöd och hjälp erbjudas via portalen bland annat til gravida som är rädda för att föda, kvinnor som varit med om svåra förlossningar och människor med olika typer av smärta.