tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Nanoteknik revolutionerar skogen

Av Mats Holmström 2015-09-23
Med hjälp av nanoteknik kan man tillverka papper som är fem gånger starkare än plast. Man kan också ersätta cellplast, gipsskivor och folien på insidan av en juiceförpackning, bland annat.

Skogen är framtidens oljekälla, säger Lars Berglund, föreståndare på WWSC. Teknikutvecklingen inom skogindustrin har planat ut. Därför inrättades Wallenberg Wood Science Center som är ett samarbete mellan KTH och Chalmers. Syftet är att hitta nya metoder och processer för att förädla skogsråvara.

- Vi kan ersätta det mesta som görs av plast idag, säger Lars Berglund. Metoderna finns på labbstadiet, nu gäller det att utveckla produktionstekniken.

Inom några år kommer vi till exempel få se juiceförpackningar där plast- eller metallfolien på insidan bytts mot ett material gjort av ved och lera. Vedbaserade gipsskivor och plastdetaljer i bilar är också på gång. På WWSC arbetar ett sextiotal personer och budgeten ligger på 40 miljoner kronor om året. Det är väl använda pengar menar Lars Berglund.

- Skogen växer tio gånger snabbare i Asien och Sydamerika. Ska vi ha en chans i framtiden måste vi våga satsa och med nanoteknik kan vi förverkliga våra visioner.