tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Nanoteknik i fokus

Av Åsalie Hartmanis 2015-01-15
NanoForum 2014 arrangeras av SwedNano Tech i samarbete med Nanotechnology Industries Association (NIA)
Paraplyorganisationen för Sveriges aktörer inom nanoteknik SwedNano Tech bjuder in till seminariet NanoForum. I år förväntas seminariet växa, då man för första gången även bjudit in internationella deltagare.

– Ja, NanoForum 2014 arrangeras av oss i samarbete med internationella Nanotechnology Industries Association (NIA). Dels vill vi givetvis få med fler deltagande företag, men mycket av politiken och regleringarna inom branschen sker också på EU-nivå så det känns naturligt, berättar Åsalie Hartmanis, VD SwedNano Tech.

Bred grupp av aktörer

Inbjudningarna har börjat gå ut och man hoppas i år fylla samtliga de 150 platser som lokalerna hos IVA erbjuder. Det är en bred grupp av aktörer som tillsammans ska bilda en arena för kontakter, nätverkande och framtida samarbeten. Det handlar om allt från stora företag som arbetar med nanoteknik till forskare, utvecklare, myndigheter och finansiärer.

– Tidigare år har det varit dryga hundratalet deltagare och det har varit en bra blandning av aktörer inom de olika förekommande kategorierna. I år hoppas vi, förutom på ett antal internationella inslag, att få med ännu fler stora företag samt även fler typer av finansiärer, säger Åsalie Hartmanis.

Medlemmar i SwedNano Tech och NIA kommer att ha möjlighet att utan kostnad ställa ut sin verksamhet i utställningsdelen under seminariet, som också kommer att kunna erbjuda tunga föredragshållare. Exempel på föredragshållare är Carolin Kranz, BASF, Christos Tokamanis, Europakommissionen och Antje Grobe, DialogForum. Steffi Friedrichs från NIA kommer att vara moderator under evenemanget.

en jury kommer att välja ut vinnaren bland fyra nominerade, unga företag som samtliga bedöms ha gjort stora insatser för nanoteknikens utveckling under året som gått

Årets Nanoföretag

Under evenemanget den 15 maj kommer också Årets Nanoföretag att utses för andra gången.

– Ja, en jury kommer att välja ut vinnaren bland fyra nominerade, unga företag som samtliga bedöms ha gjort stora insatser för nanoteknikens utveckling under året som gått.
 
– De nominerade kommer att få 15 minuter var på scenen för att berätta om sitt företag, och sedan kommer de att bli utsatta för frågor från juryn. Företagen kommer också att presenteras på vår och på NIA:s hemsida samt genom andra kommunikationskanaler, berättar Åsalie, som ser med tillförsikt fram emot NanoForum 2014 och också påpekar att det är först till kvarn som gäller vad gäller det begränsade antalet platser för utställare så det bästa är att boka så snart som möjligt.