tumblr hit tracking tool

Samhälle

Nanoteknik ger tillväxt

Av Åsalie Hartmanis 2014-08-20
Åsalie Hartmanis, VD SwedNano Tech
I juni stod det klart att SwedNanoTech beviljas ett anslag på 500 000 kronor från ÅForsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft” är därmed ett faktum.

Syftet med ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”, som kommer att pågå under ett år, är att minska glappet mellan akademi och industri. Detta genom att i nära dialog med företag och industri formulera konkreta frågeställningar som sedan matchas med relevant kompetens från svenska universitet och institut.

Genom projektet vill man lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft.

− Nanoteknik har potential att bidra till betydande tillväxt för ett flertal sektorer inom svenskt näringsliv. Förutsättningarna är goda då Sverige har ett flertal nyskapande företag samtidigt som vi även har ledande akademisk forskning, konstaterar Åsalie Hartmanis, VD på SwedNanoTech.

Kan du nämna några exempel på delprojekt som kommer att genomföras?

− Vi kommer ha en hel del informationsmöten i landet för att träffa olika företag och branscher och för att lära oss vilka behov som finns. Sen ska vi försöka hitta bra folk som kan hitta lösningarna. I slutändan hoppas vi få ihop samarbeten där både företag och forskare kan tjäna på projektet.

Hur långt framme är Sverige inom detta område internationellt sett?

− Det sägs alltid att vi är så bra på att samarbeta i Sverige, men jag tycker vi har mycket att lära av hur andra länder bygger upp program för att skapa innovationer i de mindre företagen. Holland är ett exempel, Irland ett annat, där man systematiskt jobbar för att gifta ihop behov med innovativa lösningar och på så sätt boosta företagens möjligheter att konkurrera.

Vilka är dina mest betydande förhoppningar med projektet?

− Jag hoppas vi ska ha flera bra exempel på hur nanoteknik kan göra produktion och processer miljövänligare, energisnålare, billigare och bättre även i mindre företag – och att vi använder nanoteknik och nanomaterial där det verkligen gör skillnad.