tumblr hit tracking tool

Universitet & högskola

Nanoteknik, Chalmers styrkeområde

Av Mats Holmström 2015-09-19
Nanovetenskap och nanoteknologi är ett styrkeområde på Chalmers. Målsättningen är att etablera nanoteknologier i samhället samt utveckla nanobaserade tillämpningar.

Detta kan till exempel vara tillämpningar och material som förbättrar verkningsgraden i processer för energiproduktion och energiomvandling. Det kan också vara material som ersätter giftiga eller sällsynta råmaterial eller kanske till och med har bättre egenskaper än tidigare lösningar.

Ett mycket intressant forskningsområde är grafen. Chalmers ligger långt framme inom den teoretiska forskningen om detta materials mekaniska egenskaper. Chalmers ligger även i framkant vad gäller teorin att beskriva elektronstrukturen i gränsskikt mellan grafen och substrat, samt att beskriva laddningstransport i nanostrukturerad grafen.