tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Nano ger nya verktyg i kampen mot cancer

Av Kajsa Uvdal 2015-09-16
Nanoteknik har många användningsområden inom medicin. På Linköpings universitet forskar man kring nanoskikt som påminner om biologiskt material och på så sätt lurar kroppen.

Nanopartiklar kan användas som kontrastmedel  inom Magnetresonanstomografi,( populärt kallad magnetkamera). Nanopartiklarna fungerar då som signalförstärkare, men det finns risk att de också triggar igång immunsystemet. Därför forskar man nu kring möjligheten att biofunktionalisera, det vill säga gömma dessa nanopartiklar under höljen av biokompatibla polymerer som då fungerar som förklädnad.

Det material som utgör själva kärnan är oxider av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör dem magnetiskta och luminescenta. Detta ger stora potentiella möjligheter inför framtiden. Kajsa Uvdal är professor i molekylär fysik vid Linköpings Universitet. Hon och hennes forskargrupp undersöker vilka fysikaliska egenskaper olika ämnen får när partiklarna blir riktigt små. 

- När man kommer ner i nanostorlek kan nämligen de optiska och magnetiska egenskaperna förändras, säger Kajsa Uvdal. Den här forskningen rör sig i gränslandet mellan den klassiska fysiken och kvantfysiken.

Det finns också användningsområden inom diagnostik kombinerat med behandling (teragnostik). Nanopartiklarna kan förses med bioaktiva taggar vilket möjliggör målsökning och de kan söka sig specifikt till exempelvis tumörceller. Nanopartikeln är neutronuppfångande vilket innebär att man i framtiden kan neutronbestråla tumörvävnad. Endast vävnad med nanopartiklar närvarande blir då behandlade.

 - Effekten är väldigt lokal och på så sätt kan man undvika de skador som traditionell behandling ger, berättar Kajsa Uvdal. Vi har ett interdisciplinärt samarbete mellan fysiker, biologer och medicinare. Nanotekniken ger oss helt nya möjligheter och vi står på tröskeln till en helt ny värld. Men naturligtvis måste vi vara försiktiga. Alla potentiella kontrastmedel genomgår stenhård kontroll i klinisk prövning, precis som läkemedel, innan de blir godkända.

Forskningen sker i samarbete med Centrum för medicinsk avbildning och visualisering LiU, samt Elettra, ett internationellt centrum för synkrotronljusstudier i Italien. Studier vid Maxlab Lund genomförs också flitigt av gruppen och stor förhoppning finns till det framtida MaxIV.   Mycket av detta är grundforskning, men Uvdals forskning och innovationer har resulterat i flera patent och har också genererat ett kommersiellt bolag – Spago Imaging AB.