tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

För morgondagens elfordon

Av Mats Holmström 2016-05-04
Svenskt Hybridfordonscentrum är en kunskaps- och kompetensbas med fem medverkande högskolor och flera stora företag. Här finns Sveriges samlade kunskap kring el- och hybridfordon.

- Ska vi bli världsledande på elfordon måste vi samverka, säger Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik vid Lunds universitet.

I labbet på Chalmers i Göteborg står en silverfärgad bil kopplad till diverse mätutrustning. Just den bilen innehåller en del av lösningen på problemet hur elbilar ska bli mer effektiva. Det handlar om ett sätt att använda de befintliga systemen i bilen även vid laddningen.

- Metoden är helt klart före sin tid och gör att bilens elsystem blir både billigare och mindre utrymmeskrävande, berättar Mats Alaküla. När vi arbetat fram tekniken vågade vi först inte tro på att den fungerade men då bistod Saab och Volvo cars genom att ge oss möjlighet att testa den.

Laddlösningen, som numera är patentskyddad, är inte bara ett steg på vägen mot en eldriven fordonspark. Den är också ett gott exempel på hur bra samarbetet på Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC) fungerar.

- Vi har god koll på det mesta som sker på området, säger Mats Leksell, förste forskningsingenjör vid KTH. Delvis är detta tack vare att industrin är med. De ger oss värdefulla mätdataunderlag och utgör en viktig referensgrupp. På så sätt vet vi att forskningen har industriell relevans.

SHC är ett kompetenscentra och en plattform där högskolor, myndigheter och företag kan utbyta erfarenheter och diskutera viktiga frågor. Forskarna kan lära mycket av varandra och eftersom de har så god koll på vad som sker på olika ställen i landet kan SHC föreslå vilka forskningsprojekt som behövs för att pusslet av delprojekt ska bli komplett.

- Just samverkan är avgörande för att arbetet ska vara framgångsrikt, framhåller Sonja Lundmark, forskarassistent på Chalmers.

Centrat har funnits i fem år och arbetet är uppdelat i tre temaområden: Energihantering och styrning av hybridfordon, elektriska drivsystem samt energilagring.

Elbilstillverkningen står inför två stora utmaningar. Den ena är att batterierna inte är tillräckligt kraftfulla och den andra är att laddningen tar för lång tid. Idag kan till exempel en stadsbuss som laddats under en timme köras i fyra, vilket är på tok för lite.

- Det är som att försöka tanka ett fordon genom ett sugrör, säger Mats Alakula. Inget buss- eller transportbolag vill att deras fordon ska stå stilla en femtedel av tiden.

En möjlig lösning är att ladda under körning, så kallad ”slide in”. Med den tekniken tillförs fordonen energi mer eller mindre kontinuerligt under färd. Trådbussar är exempel på sådan teknik med nackdelen att det är begränsat till stora fordon. Idag pågår försök med alternativ matning från vägytan som även fungerar för små fordon. På SHC tvivlar man knappast på att elfordon är framtiden.

- Ska vi nå klimatmålen finns det knappast någon annan väg att gå, säger Mats Leksell. Fossildrivna fordon kan inte göras särskilt mycket bränslesnålare och koldioxidneutrala bränslen kan vi inte få fram i sådan mängd att det skulle räcka till alla fordon. Därför är eldrivna fordon den enda lösningen.