tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Miljöforskning breddar perspektiven

Av Mats Holmström 2013-06-27
Tvärdisciplinära forskningsprogram med helhetsperspektiv på aktuella miljöproblem är typisk Mistra-finansierad forskning.

Mistra är en stiftelse med uppdrag att stötta strategisk miljöforskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Efter utlysning beviljar man årligen omkring 200 miljoner kronor till olika program och centra och inte sällan gör Mistra långsiktiga satsningar där man kanske förbinder sig att bistå med så mycket som tio miljoner per år i sju-åtta år. En målsättning är att skapa starka forskningsmiljöer med hög internationell klass.

 - Vi stödjer forskning som har en bred samhällsnytta, säger Lars Erik Liljelund, VD på Mistra.

När Mistra startade betraktades miljöforskningen som en naturvetenskaplig angelägenhet första hand. Idag har dock de flesta insett det nödvändiga med tvärvetenskaplig forskning, menar Lars Erik Liljelund.

- Jag skulle inte säga att det är Mistras förtjänst, säger han. Däremot kan vi betrakta oss som föregångare.

Under de arton år som Mistra varit igång har så mycket som 35 program hunnit avslutas och Lars Erik Liljelund kan räkna upp en rad framgångar som åstadkommits med hjälp av forskningspengar från Mistra, bland annat en avancerad solcellsteknik. Klimatförändringarna är ett miljöproblem som får mycket uppmärksamhet i olika sammanhang. Mistra stöttar visserligen ett forskningsprogram kring klimatförändringarnas effekter, men det är inte där man lägger störst kraft.

 - Det finns så många andra som forskar kring klimatet, säger Lars Erik Liljelund. Därför föredrar vi att lyfta andra projekt. Vi har till exempel startat ett program som forskar kring hur den finansiella sektorn kan bidraga till en hållbar samhällsutveckling.