tumblr hit tracking tool

Samhälle

Missbrukare är en förlorad resurs

Av Fred Nyberg 2014-04-01
Viktigt seminariun om drogmissbruk i Uppsala
I en unik kraftsamling mot läkemedels- och drogmissbruk bjuder U-FOLD in till seminarium den 8 april i Uppsala universitetshus aula. Temat är ”Vägen till drogfrihet – Att ta kontroll över sitt liv” och forskare, beslutsfattare och en rad färgstarka personligheter deltar i evenemanget. Flera av dem med egen erfarenhet av området.

Forskning visar att vissa individer löper större risk att hamna i missbruk och beroende. Det handlar om såväl ökad exposition för droger som sociala och ärftliga faktorer. Men vilka förutsättningar har vi att ta oss ur ett liv i droger? Under Storseminarium 2014 sätter U-FOLD fokus på möjligheten att finna vägen till drogfrihet och att ta makten över vårt eget liv.

– Det handlar om att unga människor måste lära sig ta kontroll över sina egna liv istället för att följa trender, konstaterar Fred Nyberg, professor i beroendeforskning och koordinator för U-FOLD.

Under seminariet kommer deltagarna att ha möjlighet att lyssna till bland andra Camilla Kuylenstierna, författare, Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör vid Svenska Dagbladet, samt Anders Sjöborg, sociolog vid Uppsala universitet. Som avslutning på seminariet hålls ett panelsamtal.

En viktig aspekt som kommer att tas upp under seminariet är det faktum att de unga individer som hamnar i missbruk också automatiskt utgör en förlorad resurs.

– Ja, det handlar ofta om mycket kreativa, öppensinniga och nyfikna personer som dras till missbruket och det är just dessa egenskaper som gör att de hamnar där.

– Det är den trenden som måste brytas. Ungdomar ska själva styra över sina liv. Det är budskapet, berättar Fred Nyberg.

Seminariet är öppet för alla, hälsar U-FOLD.

Länk till info om seminariet och anmälan här