tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Lysekilsprojektet mot nya höjder

Av Mats Holmström 2013-06-29
Lysekilsprojektet
Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av vågkraft och marin strömkraft. Nyligen sjösattes en experimentanläggning i Dalälven och i Lysekil togs den första stora vågkraftsgeneratorn i bruk. Syftet är att i framtiden bli en teknik bland andra för att täcka vårt ökade energibehov.

De stora forskningsprojekten vågkraftsparken i Lysekil, Marin Strömkraft i Strömfors har under de senaste åren utvecklats betydligt. I Lysekil sjösattes i mars i år den första stora vågkraftsgeneratorn, vilket innebär ytterligare ett steg mot att förverkliga anläggningen.

Vågkraften lovande

Den stora vågkraftsgeneratorn har fler fördelar jämfört med tidigare modeller, vilket får som följd att det i framtiden är en teknik att räkna med när det gäller energiförsörjning.

– Den här nya stora generatorn har bland annat ett mycket större aggregat, högre energiproduktivitet och betydligt större bojar. Och lyftkraften är över 20 ton jämfört med de tidigare som bara hade mellan åtta och tretton ton.

Dessutom är vi den första anläggningen i världen som inte använder permanentmagneter. De innehåller ett dyrt och sällsynt material. Vi använder ferrimagneter som är billiga och som är en biprodukt från stålindustrin, säger Mats Leijon som är professor i elektricitetslära och dekanus för Tekniksektionen vid Uppsala Universitet och den som har lett utvecklingen av tekniken framåt. Med de stora förnyelserna inom vågkraftsprojektet hoppas man på att kunna utvinna större mängd energi.

– Vi ska se om det går och samtidigt bibehålla kostnaderna. Hur mycket mer energi man får ut återstår att se. Vi måste mäta först. Men jag är optimistisk, förutsatt att det kommer vågor förstås.

Marin strömkraft

Inom Marin Strömkraft pågår Söderforsprojektet vid Dalälven. Projektet är en utbyggnad av en försöksanläggning under realistiska förhållanden vars mål är att med ny teknik ta till vara strömkraft i älvar, sund och hav och omvandla till energi.

– Tekniken är enkel och liknar den vid vindkraft. Tekniken omfattar en turbin som är direktkopplad till en generator som följer vattnets rörelse. Detta är en helt ny och mycket enklare teknik.

Och jämfört med andra länder så ligger Sverige långt fram när det gäller forskning och utveckling.

– Sverige är största utbildaren i världen inom marin strömkraft och vågkraft, enligt amerikanska mätningar. Så vi har ett erkänt bra läge. Vi publicerar mycket och har alla delar.

De utvecklade teknikerna får konsekvenser för miljön. Tidigare kunde vissa material ha negativ effekt på levande organismer i våra vatten, något som i dag har ändrats.

– I takt med utvecklingen har vi gjort det lättare för fiskar och skaldjur att klara sig. Bland annat har vi gjort håligheter i betongfundament där de kan leva, så på så sätt har vi faktiskt bidragit till en ökad biologisk mångfald.

Hur ser då framtidsvisionerna ut när det gäller vågkraft och marin strömkraft?

– Utvecklingen går fort framåt. När det gäller vågkraft så tror jag att vi kommer att lyckas dubbla utvunnen mängd energi jämfört med den mängd vi utvann i början. Det här är något som mognar med tiden och bara blir bättre. Målet är att implementera det på marknaden. Jag tror att det kan konkurrera med andra källor eftersom det här är mycket bättre. Jag tror att det kommer bli en stor del av energiförsörjningen i framtiden. Det gungar mycket på haven här uppe och runt om finns många industrier, så det är klart att det finns många resurser, avslutar Mats Leijon.

Vågkraftsprojektet i Lysekil påbörjades 2002 av forskare vid Uppsala Universitet. Projektets mål är att utveckla effektiva metoder och tekniker att omvandla vågkraft till elström. Just nu försörjer anläggningen tusentalet villor i området med hushållsel.