tumblr hit tracking tool

Samhälle

Människor påverkar luftpartiklarnas klimateffekter

Av Mats Holmström 2013-09-20
När man beskriver partiklars effekter på klimat och hälsa bör man ta hänsyn till att luftens partiklar omvandlas och förändras på grund av mänsklig påverkan. Detta enligt en publicerad artikel i Atmospheric Chemistry and Physics, där forskare från Göteborgs Universitet deltagit.

Enligt forskarna är det viktigt är att förstå effekten av partiklarna, deras egenskaper, var de kommer ifrån och hur de bildas, åldras och försvinner från atmosfären. Det här kan studeras i försökskammare där forskare under kontrollerande förhållanden kan skapa nya partiklar och se hur deras egenskaper förändras.

Ibland är verkligheten helt enkelt för komplicerad, då får vi förenkla och i en välkontrollerad försökskammare kan vi studera specifika förlopp, säger Eva Emanuelsson vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, som studerat hur atmosfäriskt relevanta partiklar bildas och åldras.  

Luftburna partiklar varierar i storlek från nano- till mikrometer i diameter och kan ha naturligt ursprung eller komma från mänsklig aktivitet. En grupp av partiklar bildas från oxidation av organiska molekyler i gasfas. Den tydliga doften av skog eller gammal bil på tomgång är exempel på gaser som kan oxideras i luften och bilda partiklar.

Genom experiment i den stora utomhuskammaren SAPHIR vid Forschungszentrum Jülich i Tyskland kunde Eva Emanuelsson tillsammans med andra forskare studera partiklar i luft som representerade olika typer av luftmassor och deras blandningar.

Studierna visade att redan vid en förhållandevis låg inblandning av mänskliga utsläpp, som till exempel toluen, åldrades partiklarna snabbare. Partiklarna fick andra egenskaper som ger dem förutsättningar att stanna kvar längre i luften.

Våra resultat är intressanta eftersom man tidigare ofta uppmätt högre halter organiska partiklar i luften än beräknat. Att börja förstå denna skillnad är ett viktigt steg i forskningen om luftkvalitet, kommenterar eva Samuelsson.

Partiklarna fick förändrad uppbyggnad eller kemisk sammansättning som inte påverkade fördelning mellan kol och syre, vilket var ett förvånade resultat för forskarna som nu utfört ytterligare experiment.

Det ska bli spännande att se hur detta kan föra forskningen framåt när det gäller partiklar i vår luft, säger Eva Emanuelsson, som tillhör gruppen för Atmosfärsvetenskap vid Göteborgs universitet.