tumblr hit tracking tool

Lyckad satsning på magisterutbildning online för dig som jobbar i Gjuteriindustrin

Av Anders Jarfors 2018-02-02
Äventyret börjar med den gjutna komponenten!
Samarbetet i Projektet ”Gjutmagistern” mellan Jönköping University, Swerea SWECAST, Svenska Gjuteriföreningen och ett tiotal företag har resulterat i en unik utbildning med ett långt namn: Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Product Development, specialisation in Materials and Manufacturing. Projektet finansierats av KK-stiftelsen.

För Sverige i tiden

Sverige är ett kunskapsdrivet land och vi har en stark industristruktur med många stora globala OEM. Sverige har även en bred och stark underleverantörsindustri, vilket gör att vi alla har förutsättningar för att vidareutveckla unika konkurrensfördelar genom skapandet och möjliggörandet av unika och flexibla utbildningssatsningar. Detta för att få en snabbare och effektivare kunskapsöverföring mellan akademin, forskningsinstitut och industrin. Genom utvecklandet av online utbildningen Gjutmagistern har vi visat att flexibel utbildning av yrkesverksamma specialister bidrar till skapandet av en god och stabil kompetensbas för att möjliggöra hållbar innovation. Gjutmagistern har nu genomarbetats till ett  dynamiskt, fokuserat, kvalitetssäkrat och globalt attraktivt utbildningsprogram för skapandet av spetskompetens i ett hållbart perspektiv.

För industriaktiva kan denna online magisterutbildning  nu sökas för start hösten 2018!

Yrkesverksamma kan kombinera arbete med studier eftersom utbildningen ges på halvfart och mestadels online. Under utbildningen nätverkar du med studenter från andra gjuteriföretag och får tillgång till lärare och forskare från hela världen. Du kan jobba med problem från din egen yrkespraktik. 

Ansökan öppnar den 15 mars och stänger den 16 april och mer information om utbildningen finns på www.ju.se/mot