tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Lättare produkter väger tungt i konkurrensen

Av Stefan Gustafsson-Ledell 2013-08-22
LIGHTer Arena vill skapa en mötesplats och en kunskapsbank kring lättviktsteknologi. - Lättvikt ger tillväxt, jobb och stärker konkurrenskraften hos den svenska industrin, säger Stefan Gustafsson-Ledell, forskningschef på Swerea i Jönköping och verksamhetsledare för LIGHTer.

Miljön kräver att vi minskar våra utsläpp. Ett sätt är att minska vikten på fordon och annan teknik.

 - Om nytillverkade bilar ska klara utsläppsgränserna år 2020 måste de väga fyrtio procent mindre än vad de gör idag, säger Stefan Gustafsson-Ledell. Lättvikt har också en tydlig koppling till ekonomin. Man brukar säga att varje kilo som du får bort från vikten på ett flygplan är värt 10 000 kr hos slutkunden.

Och det är inte bara fordon som behöver bli lättare. Alla produkter som någon gång måste transporteras utgör en mindre belastning på miljön om de minskar i vikt. Med lättare material blir vindkraftverk effektivare och lättare handhållna verktyg ger bättre arbetsmiljö.  Även broar och andra byggnader kan komma att tillverkas i komposit i framtiden, tror Stefan Gustafsson-Ledell. Industrin i Sverige har länge varit medvetna om viktens betydelse och det har skett en hel del forskning och utvecklingsarbete på området. För tre år sedan tog Swerea, Innovatum, västra Götalandsregionen och ett antal industrier initiativ till LIGHTer Arena, ett samarbete som skulle kunna knyta ihop säcken. Idag är ett hundratal intressenter av olika slag knutna till LIGHTer Arena och nyligen enades man kring en gemensam färdplan, 20 år framåt i tiden.

- Vi är branschöverskridande, vilket kommer vara en förutsättning, säger Stefan Gustafsson-Ledell. Nästan hela Sveriges industri står bakom den här satsningen och målsättningen är att vi ska vara både en kunskapsbas och ett nätverk. Vi arrangerar bland annat workshops och skapar och koordinerar utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsmöjligheter till exempel har en forskarskola skapats.

Det finns många sätt att reducera vikten hos en produkt. Ett är förstås att använda lättare material, ett annat är att förändra konstruktionen eller att förbättra egenskaperna hos de material man redan använder så att de kan göras tunnare. Teknik och material finns redan idag. Problemet är bara att den än så länge är så dyr att den omöjligen kan konkurrera med befintliga produkter.

 - Visst går det att tillverka en bil helt i komposit, men den skulle kosta några miljoner, säger Stefan Gustafsson-Ledell. Ett par av våra största utmaningar är därför att få ner priset på lättviktsmaterial och att skapa en produktionsapparat så att tillverkningen kan komma upp i volym. Vi måste också utarbeta ett system för återvinning.

En annan utmaning är att certifieringssystem och lagkrav inte är avpassade för dessa nya material.

 - LIGHTer Arena en viktig uppgift att fylla som pådrivande i de här frågorna, konstaterar Stefan Gustafsson-Ledell. Det är en angelägen uppgift som inte kan vänta. Lättvikt är helt enkelt framtiden.