tumblr hit tracking tool

Samhälle

Långvariga hjärnskador av Cannabis

Av Fred Nyberg 2013-12-19
Marijuanaodlingar ger i fölängningen hjärnskador
Nyligen tillät Uruguay användning och försäljning av marijuana. Samtidigt visar ny amerikansk forskning på ett tydligt samband mellan långvarigt bruk av drogen och symptom liknande Schizofreni.

Den amerikanska studien bekräftar att ett dagligt bruk av marijuana ger långvariga skador i hjärnan som bland annat försämrar arbetsminnet.

Det har under den senaste tiden talats om en trend som innebär att flera länder vill legalisera Cannabis. Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och koordinator på U-FOLD, är kritisk till beslutet i Uruguay.

– Beslutet beskrivs som ett experiment där en kulturell förändring med fokus på folkhälsan och kampen mot narkotikahandel ska bidra till att bekämpa drogen.

Huruvida det är möjligt att via legalisering förmå omvända kriminella är ytterst tveksamt. Dessa gör lika stora, om inte större förtjänster på illegal försäljning av kokain. Kommer man enligt samma princip i framtiden bli tvungen att fatta motsvarande beslut även om denna drog, undrar han.

Onormala förändringar

I den nya amerikanska studien fick tonåringar som rökt marijuana varje dag under tre år onormala förändringar i hjärnans subkortikala regioner samt att arbetsminnet tydligt försämrades, även flera år efter att de slutat använda drogen.

Det är vetenskapligt dokumenterat att ökad tillgång på droger leder till ökad användning. Detta sker nu i de amerikanska delstater som legaliserat marijuana för medicinskt bruk

Ungdomarna undersöktes med magnetkamera för att studera områden djupt inne i hjärnan där bland annat just arbetsminnet sitter.

Sambandet har förstärkts

– Ingen har med denna frågeställning studerat det här området av hjärnan tidigare, nu förstärks sambandet mellan schizofreni och marijuana, det är ytterligare en varningssignal, konstaterar Fred Nyberg.

Nyberg tror att de forskningsstudier som kommit de senaste åren kommer försvåra för en eventuell legalisering av cannabis i Europa och att USA sannolikt blir tveksamma till den legalisering för medicinskt bruk som införts i 18 delstater.

– Det är vetenskapligt dokumenterat att ökad tillgång på droger leder till ökad användning. Detta sker nu i de amerikanska delstater som legaliserat marijuana för medicinskt bruk.

– Ett experiment att legalisera cannabis ger heller inte slutfacit förrän man fastställt de långsiktiga medicinska skador på den generation som nu i ökad grad kan börja använda drogen fritt, menar Fred Nyberg.

Den amerikanska studien “Cannabis-Related Working Memory Deficits and Associated Subcortical Morphological Differences in Healthy Individuals and Schizophrenia Subjects” publiceras i tidskriften Schizofrenia Bulletin.