tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Kvadratkilometer av energi

Av Håkan Olin 2013-11-20
Mittuniversitetet i Sundsvall forskar kring papper och energi – både inom ”skörda och lagra”-energi med papper som grundmaterial och genom stora projekt för energieffektivare pappersprocesser. Trots de i vissa fall dystra tongångarna inom grafiska pappersindustrin, ser forskare stor potential i det produktions- och processkunnande som skogsindustrin har.

Ett exempel är energilagring i pappersbaserade superkondensatorer. Forskargruppen har visat att grafen bestruken över papper, som packas i laminat, kan ge både billiga och effektiva superkondensatorer med högt effektinnehåll. Skogsindustriella processer lämpar sig väl för sådan produktion.

- Detta tillsammans med nanoteknik, som nu börjar bli mogen för praktisk tillämpning, gör att vi nu med hjälp av skogsindustrin kan flytta ut forskningsresultat från universiteten till praktisk användning i stor skala. Då är det inte kvadratmeter, av till exempel solceller, utan kvadratkilometer, som vi talar om. Det säger Håkan Olin, professor i experimentell nanoteknik.

Ett annat område som forskargruppen tror mycket på är solceller producerat med pappersteknologi. Med nanomaterial och beprövad pappersteknik går det att producera solceller till extremt låg kostnad per ytenhet. Tillräckligt billigt för de en och en halv miljard människor som idag lever utan elektricitet.

I ett annat projekt har man visat att papper som bestryks med fasomvandlingsmaterial, PCM, kompenserar bra för temperatursvängningar inomhus. Papper av det här slaget, som appliceras på stora ytor, sparar alltså inte bara energi och bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Det har också bullerdämpande effekt och kan göras snyggt! En annorlunda typ av energi- och inredningsprodukt där svenska jungfruliga skogsfibrer, effektiv produktionsteknik och nanoteknik kan leda in på helt nya industriella vägar.