tumblr hit tracking tool

Kommersialiseringens tid.

Av Mats Holmström 2013-06-26
Susanne Ås Sivborg
Lyckad kommersialisering av idéer bidrar till innovatören. Även den svenska tillväxten gynnas. Framgången öppnar också dörrar till mer innovation och nya bolag.

På PRV kan man få hjälp med att skydda sin innovation på flera olika sätt, ett viktigt steg på vägen till kommersialisering.

Registrerbara skydd som patent, designskydd och varumärkesskydd samt ej registrerbara skydd som upphovsrätt, ger innovatören en välförtjänt ensamrätt och ett försprång gentemot konkurrenterna på de marknader där man vill verka.

Med ett patent skyddar du din uppfinning och ökar möjligheterna till att få tillbaka de investeringar du har gjort. Som motprestation till det värdefulla skydd du får blir din uppfinning offentliggjord efter en tid.

Detta för att inte bromsa utvecklingen och innovationskraften inom olika områden. Det bidrar också till att öka kompetensen hos andra forskare och innovatörer. Som innovatör bidrar du alltså till utvecklingen av flera nya idéer, produkter och tjänster. Det gagnar samhället i stort, berättar Patent- och registreringsverkets genrealdirektör, Susanne Ås Sivborg.

Sveriges målsättning är att vara det mest innovativa landet år 2020. Här har PRV en viktig roll i det svenska innovationssystemet.

Rätten till de egna idéerna har stor betydelse i flera skeden av innovationsprocessen. Därför satsar PRV på att öka kunskapen om immaterialrättens roll som affärsverktyg. Det gör vi bland annat i ett samarbete med Vinnova genom utbildningsinsatser för svenska rådgivarorganisationer och kommunikationsinsatser som initialt vänder sig till innovativa små och medelstora företag, avslutar Susanne Ås Sivborg.