tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

KBT-terapi på nätet i sjukvården

Av Mats Holmström 2013-06-26
Terapi via nätet kan fungera minst lika bra som att träffa sin terapeut i verkliga livet. För vissa fungerar det till och med bättre med terapi över nätet.

Vissa saker kan vara svåra att prata om eller så kan man känna sig hämmad i terapisituationen. Nu funderar man på hur man skulle kunna bygga upp vården i övriga landet.Just nu pågår flera studier om ångestsjukdomar och kognitiv beteendeterapi, KBT, förmedlad via internet. Studierna pågår bland annat inom ramen för Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning Stockholm. Gerhard Andersson är en av pionjärerna inom internetterapi. Han är verksam vid Linköpings universitet, där en stor del av forskningen utförs. Han är även gästforskare vid Karolinska Institutet där han deltar i forskningen kring den kliniska tillämpningen – internetpsykiatri.se.
Jag och mina forskarkollegor i Uppsala började med de första försöken redan 1998 och var bland de första i världen med att förmedla KBT via nätet. Vi insåg att KBT fungerade som självhjälp, att man kunde läsa sig till övningar som bidrog till att man mådde bättre. Skillnaden mot renodlad självhjälp är att våra terapeuter stöttar och återkopplar, berättar han.http://www.forskarbladet.se/Forskarbladet/1355759128.jpgFördelarna med internetterapi är många. Du kan göra övningarna när det passar dig. Du behöver inte skaffa barnvakt eller oroa dig för att grannen ser dig gå in till terapeuten på vårdcentralen. Dessutom får du svar från din terapeut inom tjugofyra timmar.
Svårt sjuka människor kommer alltid att behöva mer avancerad vård. Dit hör till exempel patienter med psykossjukdomar, svår depression eller ångest. De tillstånd och sjukdomar som lämpar sig väl för att behandlas på internet är lättare till medelsvåra tillstånd av exempelvis paniksyndrom, depression och ångest. På senare tid har vi även sett att behandlingen fungerar för tvångssyndrom.
Metoden går att jämföra med en Hermodskurs, där man får uppgifter av sin terapeut som man arbetar med till nästa tillfälle.I vår forskning har vi stöd för att säga att behandlingen via internet är minst lika effektiv jämfört med att träffa sin terapeut. Ibland kan sjukdomen göra att man inte kan tillgodogöra sig besöket hos sin terapeut eftersom man helt enkelt inte lyssnar eller minns vad som sagts. En siffra som brukar nämnas är att man missar ungefär 1/3 av det som sägs. I terapi över nätet kan man gå tillbaka till det skriftliga materialet när man vill och kan koncentrera sig på uppgifterna. KBT på nätet ska ses som ett komplement till annan terapi, och inte som en ersättning. Metoden fungerar självfallet inte på alla.Systemet har hög säkerhet. All korrespondens sker via en server där man loggar in via olika system, bland annat med koder som skickas till mobilen med sms. I framtiden tror Gerhard Andersson att vi kommer att ha byggt upp ett par centrum där terapeuter med spetskompetens arbetar med patienter.Det kan ta 10-15 år att utveckla ett läkemedel. På samma sätt kommer vi att hitta nya metoder att behandla och hitta våra målgrupper. Jag tror att vi behöver centrum, som till exempel Centrum för psykiatriforskning Stockholm för att utveckla nya metoder att verka på. Terapi på nätet har framtiden för sig.