tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Kastar nytt ljus på Alzheimer

Av Titti Ekegren 2013-06-26
Uppsala antar utmaningen att dechiffrera neurodegenerativa sjukdomar. Universitet, sjukhus och industri i nära samspel för att lösa komplexa sjukdomsfrågor.

Genom att tillsammans utveckla högkänsliga analysmetoder hoppas forskare, läkare och företag i Uppsala/Stockholm kunna identifiera biomarkörer i människokroppen för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdomeller kronisk smärta. Biomarkörer kan också användas för prognos och monitoreringav sjukdomar vilket är viktigt för framtagande och test av nya läkemedel.

Tuff målsättning

Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur dessa sjukdomar uppstår och att i förlängningen hitta botemedel mot dem. Detta arbete bedrivs med stöd från VINNOVAs och Vetenskapsrådets satsning på fyra nationella Berzelii Centra, vilka finansieras under tio år. Dessa centra ska inrikta sig mot excellent grundforskning med tydliga ambitioner att kommersialisera och nyttiggöra forskningsresultat.

Att bygga upp en sådan här verksamhet påett bra sätt tar tid, det är många pusselbitarsom ska på plats.

– Det är de medicinska och kliniska behoven vi placerat i förarsätet, säger Fredrik Nikolajeff, föreståndare och vetenskaplig ledarevid Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics i Uppsala. Men för att kunna fånga upp de små biologiska förändringar som ligger bakom neurodegenerativa sjukdomar behövs också nya förbättrade metoder.

Stor forskargrupp

Därför samarbetar ett drygt 40-tal forskare vid Uppsala universitet (med kompetens inom bl.a. biokemi, genetik, analytisk kemi, farmakologi, neurologi, materialvetenskap och nanoteknik) ihop med kliniskt verksammaläkare vid Akademiska sjukhuset och flera life science företag, för att skapa en unik modell där alltifrån uppbyggande av biobank till förbättradeanalyser och slutligen införandet av nya kliniska verktyg ingår.

I en uppmärksammad studie har centrumets smärtforskareför första gången kunnat fånga processer som är kopplade till upplevelsen av långvarig och kronisk smärta, och med så kallad PET-teknik kunnat följa en perifer process som driver den centralt upplevda smärtan. Utifrån dessa fynd arbetar man nu vidare med att försöka förstå mer i detalj vad som sker i de smärtgenererande områdena. Detta har även intresse för t.ex.försäkringsbolag som efterfrågar kliniskaverktyg vilka på ett objektivt sätt kan säkerställa diagnos av långvarig whiplashsmärta.

Känt problem

Det är idag känt att aggregering av konformationsförändrade proteiner, i eller mellan hjärnans nervceller, är en gemensamnämnare vid bl.a. Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. I centrumets forskning kring dessa sjukdomar ingår därför att förolika proteiner försöka mäta och visualisera hur dessa processer går till. Genom att anpassa metoder som utvecklats för materialanalys eller t.o.m. CD-produktion (båda dessa mäter eller innehåller partiklar avnanostorlek) så kan Alzheimerforskarna få bättre insyn i hur hjärnan bryts ned. Detta kan i sin tur ledatill att medverkande läkemedelsbolagfår ökad kunskap i jakten på fungerande vacciner ellerbromsmediciner.

Att bygga upp en sådan här verksamhet påett bra sätt tar tid, det är många pusselbitarsom ska på plats konstaterar Fredrik. Under de första fem åren har vi startat nya företag, fått ut flera förbättrade industriella produkter och etablerat nära samarbeten med vårakliniska partners. Vi har därför lagt mycketav grundarbetet bakom oss och jag ser medstor förväntan fram emot de kommandeåren. Som en av våra läkare uttryckte det: “Nu börjar skördetiden!”