tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Kärnteknisk forskning öppnar upp framtiden

Av Mats Holmström 2013-06-26
En stor andel av dagens svenska energiproduktion består kärnkraft och så kommer det med största sannolikhet att förbli även under överskådlig framtid. Detta faktum gör att det finns ett stort behov.

SKC, eller Svenskt Kärntekniskt Centrum, är ett centrum vid Skolan för teknikvetenskap, KTH. Med medel som kommer från branschen, tillsynsmyndigheten och universiteten själva, samarbetar KTH, Chalmers och Uppsala universitet med utbildning och forskning för att nå SKCs mål.

Ny lag ger nya förutsättningar

För att tillgodose det framtida behovet av energi så kommer det förr eller senare bli nödvändigt att bygga nya reaktorer.

– 2011 stiftade riksdagen en ny lag som gör det tillåtet att ersätta gamla och befintliga reaktorer med nybyggda reaktorer på samma plats. Kärnkraftverk är en dyr och långsiktig investering som sträcker sig över många decennier.

Från beslut om nybyggnation till elström ur vägguttaget kan det ta tio år. Det långa perspektivet och de stora investeringskostnaderna medför att ett politiskt osäkert läge är begränsande för industrin när det kommer till att bygga nya reaktorer, säger Jan Blomgren, föreståndare för SKC.

Ung forskning, gammal kunskap

SKC har till uppgift att sponsra utbildning inom ämnen som är unika för kärnkraft, som reaktorfysik, termohydraulik, kärntekniskt relevant kemi och säkerhet. SKC bedriver bl.a. forskning kring hur material åldras i kärnkraftverk.

Miljön i reaktorn gör att stål och andra material åldras med tiden. Detta är ett ungt forskningsområde som kommer att växa kraftigt med tanke på att mer än hälften av världens reaktorer håller på att närma sig pensionsåldern.

– Reaktorerna i Sverige är i bra skick och håller minst 10 år till. Vissa komponenter i svenska kärnkraftverk byggdes avsiktligt på ett sätt som gör att de kan bytas ut. De äldsta reaktorerna är dock kanske inte lönsamma om drygt 10 år med hänsyn till mer krävande service och driftstopp pga. underhåll och upprustningar, säger Jan Blomgren.

– Vi har inte byggt på länge och är lite ringrostiga. Man kommer att behöva utbilda egen personal och ta in kompetens från olika håll. Vi ligger långt fram i Sverige så det är inte kärnteknisk utbildning och kompetens som kommer vara begränsande.

Problemen kommer mer bestå av att hitta personer som vet hur man bygger. I Finland har de t.ex. haft problem med att gjuta betong på rätt sätt. Det är en hantverkskunskap och erfarenhet som delvis har försvunnit med äldre generationer, konstaterar Jan Blomgren.