tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Jönköping University satsar på utmattning av gjutna komponenter

Av Anders Jarfors 2017-08-04
Simulerining från gjutprocess till komponent i användning
Utmattningshållfastheten och livslängden hos den gjutna komponenten är den största utmaningen för ökad användning av gjutna produkter och möjligheten att dra nytta av den designfrihet som gjutning erbjuder. KK-stiftelsen storsatsar nu tillsammans med Jönköping University att möjliggöra en bredare användning för hållbara designlösningar

Forskningen vid avdelningen för material- och tillverkning har haft fokus och vision att underlätta simulering av material beteende genom tillverkningsprocessen till komponent prestanda i användning.

Beviljade forskningsmedel

KK stiftelsen har nu beviljat en fortsättning på den forskningsprofil som sedan 2011 har drivits framgångsrikt och möjliggjort en komplett simulering från tillverkningsprocessen till komponent i användning baserat på lokala egenskaper inkluderande variationerna i egenskaper orsakade av process förhållanden och design. CompCAST har visat att det tillförlitligt går att göra detta.

Att kunna simulera gjutprocessen och prediktera en komponents livslängd är en dröm för både forskare och industri och ger en rejäl utmaning men kommer att kunna generera stora värden för svensk tillverkande industri.

CompCAST visade även att det är möjligt att inkludera dynamiska effekter vid hög temperatur och det går nu att inkludera restspänning och kryp med tillförlitlighet. Med restspänningar och defekt prediktering togs de första stegen mot effektiv modellering av materialutmattning och därmed även livslängdsprediktering hos en gjuten komponent.

Produktframtagning på en helt ny nivå

Det nya projektet CompCAST Plus tar nu sats att skapa förutsättningar och möjlighet att ta med livslängdprediktering för att kunna, i designprocessen, ta med effekten av garantikostnader, kostnader för hantering och återtillverkningsaspekter genom simulering.

Detta ger en ny möjlighet att ta kunskapsintensiv produktframtagning till en ny nivå. Projektet siktar på att 1) Identifiera sprick initiering baserat på lokala egenskaper och defekter 2) Inverkan av anodisering och förbehandling vid anodisering och ytskydd 3) Att möjliggöra verklig livslängds bedömning genom dels deterministisk modellering för design processen och en icke-linjär ”fuzzy logic” ansats för återtillverkning.